PTSD -mestringskurs - Ålesund

Gruppeopplæring, 6 gruppesamlinger på 2 timer, DPS poliklinikk Ålesund

Kurset passer for deg som har Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) på bakgrunn av belastende livshendelser.

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for deg som har Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) på bakgrunn av belastende livshendelser.
Du må kunne møte stabilt og greie å være i gruppe.

Målsetning:

Få mer kjennskap til PTSD og eventuelt forberede deg til traumefokusert individualbehandling.

Rammer:

6 gruppesamlinger på 2 timer inkludert en pause

Maks 8 deltakere

Innhold i kurset:

  • Få kunnskap om vanlige traumeplager og hensikten med traumefokusert behandling
  • Bli bevisst på hvordan unnvikelse påvirker livet og vedlikeholder traumeplagene
  • Bli bevisst på hvilke områder av livet du ønsker å gjenvinne
  • Finne overkommelige treningsoppgaver som passer for deg
  • Lære enkle reguleringsøvelser

Informasjon i pdf-format

Før oppstart i gruppe får alle pasientane individuelle samtalar for kartlegging og utgreiing

Saman med terapeuten finn ein ut om gruppetilbodet er den rette behandlinga no.


Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Du kan bli henvist av din behandler på poliklinikken.

Når og kor

Tid
6 gruppesamlinger på 2 timer
Klokkeslett
 
Stad
Ålesund sjukehus
Du møter på Vaksenpsykiatrisk  poliklinikk..
Det er i bygget som ligg nordaust for sjukehusblokkene.
 
Arrangør
DPS poliklinikk Ålesund
 
Kontaktinformasjon
Gruppebehandlingsteamet
Vaksenpsykiatrisk poliklinikk
Ålesund
 

Eigendel:

Du betaler ein eigendel/ frikort som ved eit anna poliklinisk besøk.

Sjukemelding:

Dersom du treng sjukmelding, kontakt fastlegen din.

Fann du det du leita etter?