ReHabiliteringskonferansen 2018

Fagseminar , 31.10.2018 , Koordinerande eining (KE)

I år har konferansen fått namnet "Mine mål og ressursar" og vi ynskjer med det å fjølge opp Helseministeren sitt fokus: «Kva er viktig for deg».

Foto: Sunniva Christiane Dalen Werkland Volda VGS, 2010

Foto: Sunniva Christiane Dalen Werkland Volda VGS, 2010


Målgrupper

Tilsette i kommunar og spesialisthelsetenesta, Koordinerande eining, Høgskular / PPT / Vaksenopplæringa, NAV, Brukarorganisasjonar / Politikarar /pårørande, Råd for funksjonshemma, Rehabiliteringstenesta i Møre og Romsdal

Program for dagen

Program

Viktige tema i programmet er hjernehelse og psykologisk fleksibilitet og overordna planar for opptrapping og koordinering.

Vi har lagt vekt på kortreiste føredrag. Det gjer det enklare å ta kontakt med føredragshaldarane på eit seinare tidspunkt om det er noko du ynskjer å fylgje opp. Dei fleste av føredragshaldarane er frå Møre og Romsdal.

Arrangør

Konferansen vert arrangert i samarbeid mellom Helse Møre og Romsdal HF og Fylkesmannen i Møre og Romsdal.
Ved spørsmål, kontakt: Anne Hollingen - telefon: 908 06 996, e-post:   Anne.Hollingen@helse-mr.no

Når og kor

Dato
31.10.2018 
Klokkeslett
09:30-16:00
Stad
Quality Hotel Waterfront Ålesund
 
Arrangør

i sammarbeid med Fylkesmannen i Møre og Romsdal 
Kontakt
Anne Hollingen
telefon: 71 12 07 86            
e-post:   Anne.Hollingen@helse-mr.no
 
Meir informasjon
Anne.Hollingen@helse-mr.no  

Påmelding og kursavgift

Kursavgift: kr. 750 for alle deltakarar

Påmelding og mer innformasjon

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.