Rettigheitskurs; hjelpe- og støtteordningar, Kristiansund

Kurs, 07.03.2017, Avdeling for habilitering av barn og unge, Seksjon for habilitering av barn og unge Kristiansund, Avdeling for psykisk helsevern barn og unge, Poliklinikk Kristiansund BUP, Poliklinikk Molde BUP, Seksjon for habilitering av barn og unge Ålesund, Læring og meistringssenteret


Kva er viktig for meg og familien? Hjelpe- og støtteordningar for barn, ungdom og familie.

PS: Påmeldingsfristen er utvida til 6. mars.
Les meir i vedlagt invitasjon!

Når og kor

Dato
07.03.2017 
Klokkeslett
 
Stad
Kommunestyresalen i Kristiansund rådhus.
 
Arrangør
Habilitering av barn og unge, Psykisk helsevern barn og unge, Habilitering av barn og unge Kristiansund, Habilitering barn og unge Ålesund, BUP poliklinikk Molde, BUP poliklinikk Kristiansund, Lærings- og meistringssenteret
 

PS: Påmeldingsfristen er utvida til 6. mars

Invitasjon til rettigheitskurs.