Revmatologi - foreldere/føresette - Ålesund

Temakveld, 31.10.2017, Avdeling for barnemedisin og habilitering, Poliklinikk barn og ungdom Ålesund

Temadag for foreldre/føresette og barn frå ca. 13 år

Temadagen tar opp:

Medisinering, - auke kompetanse og ferdigheter, samt auke forståinga for og synleggjere viktigheta av optimal behandling/medisinering av barn med leddgikt. Og litt til…

  • Barnelege: Fysiologi, behandling, vaksinasjon og oppfølging
  • Farmasøyt: medisinering og virkning/bivirkning
  • Øyelege: uveitt, symptom mm
  • Barnesjukepleiar: injeksjonsteknikk , «overgang frå barn til voksen» og behandlingsreiser for ungdom
  • Sosionom: Rettigheter og psykososiale forhold (Motivasjon, mestring og utfordringer i kvardagen)
  • BURG / Brukerrepresentant

Når og kor

Dato
31.10.2017 
Klokkeslett
08:30-15:30
Stad
Ålesund sjukehus
Lærings- og mestringssenteret. Åsebøen 11 (blokk 11), 8.etg.
 
Arrangør
Barn og ungdom, poliklinikk Ålesund, Avdeling for barnemedisin og habilitering
 
Kontaktinformasjon
Barne-og ungdomsavdelinga, Poliklinikk og dagbehandling for barn og unge, Ålesund sykehus (tlf: 70 16 75 50), eller i skranken
 

Kurset er gratis. Ta med nistemat.

Opplæringspenger:

Foreldre som må ta fri frå arbeid for å delta, har rett til opplæringspenger(tilsvarer sykepenger). Nødvendig legeerklæring vil bli gitt i løpet av dagen.

Påmelding:

Vil du melde deg på kurset, - gi beskjed til:
Barne-og ungdomsavdelinga, Poliklinikk og dagbehandling for barn og unge, Ålesund sykehus (tlf: 70 16 75 50), eller i skranken.

Innkalling i posten:

2-3 veker før kurset holdes vil det komme ei innkalling i posten. Denne skal det gies tilbakemelding på (antal og kven som deltek, evnt melde avbud hvis det likevel ikkje skulle passe).

PARKERING:

på betalingsplassar ved sjukehuset. Det går bussar innom busslomma ved sjukehuset. IKKJE parker utanfor blokkene eller butikken.

Invitasjon temadag Revmatologi

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.