Samarbeid med pårørende - kurs for fagpersoner, Molde

Kurs, 12.05.2017, Avdeling for habilitering av barn og unge, Seksjon for habilitering av barn og unge Kristiansund, Seksjon for habilitering av barn og unge Ålesund, Avdeling for psykisk helsevern barn og unge, Poliklinikk Kristiansund BUP, Poliklinikk Molde BUP


Samarbeid med pårørende i overgangen mellom barn, ungdom og voksen. Kurs for ansatte i avlastende tiltak og barneboliger.
Les mer i vedlagt invitasjon.

Når og kor

Dato
12.05.2017 
Klokkeslett
10:00-15:00 
Stad
Knausensenteret
  
Arrangør
Habilitering av barn og unge, Psykisk helsevern barn og unge, Habilitering av barn og unge Kristiansund, Habilitering barn og unge Ålesund, BUP poliklinikk Molde, BUP poliklinikk Kristiansund