Seminar for pårørande til rusavhengige ved Ålesund behandlingssenter

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende , 5. og 6.februar, 27. og 28. mai, 21. og 22. oktober , Avdeling Ålesund behandlingssenter

 

Vi arrangerer tre familie-/ pårørendeseminar pr. år. Hovudfokuset vil vere informasjon/opplæring til pårørande, i tillegg til det å møte andre i same situasjon. Det er sett av tid til sosialt samvær.

Det er lagt opp til forelesninger fra ansatte i spesialisthelsetjenesten samt erfaringsgrupper hvor de pårørende kan snakke og dele erfaringer med andre pårørende. Temaer under pårørendeseminarer er fokus på å forstå avhengighet, innlegg fra tidligere rusavhengige, fysiske og psykiske skadevirkninger ved rusbruk. Fokus på familier med rusproblematikk og barn som pårørende.

 

Bakgrunn

Ålesund behandlingssenter har etter retningslinjer fra handlingsprogram og prinsipp for pasient og pårørendeopplæring, tilrettelagt for opplæringstilbud for pårørende til pasienter som er innlagt eller mottar poliklinisk behandling ved Ålesund behandlingssenter. Dette med bakgrunn i lov om spesialisthelsetjenester, men også ut fra erfaringer om at pårørende til rusavhengige trenger råd og veiledning i en krevende familiesituasjon.

Barn

Vi har også et eget program for barn som er pårørende under seminaret. De deltar i egne barnegrupper samt en tur til Atlanterhavsparken i Ålesund sammen med den de er pårørende til. Seminarene avholdes i kursavdelingen til Ålesund Behandlingssenter over to dager.


Kontaktperson

Pårørendekoordinator Karine N. Aarsund
tlf. 70171377
karine.nossen.aarsund@helse-mr.no
 

Når og kor

Tid
5. og 6.februar, 27. og 28. mai, 21. og 22. oktober
Klokkeslett
 
Stad
Ålesund behandlingssenter
  
Arrangør
Ålesund behandlingssenter (avdeling)
 
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.