Slagkurs - Molde

Gruppeopplæring, 02.03.2020-23.03.2020, Nevrologisk avdeling

For slagrammede og deres pårørende

Hensikt:

Økt kunnskap, trygghet og mestring etter opplevd slag, og forebygging av nye slag?

Det blir undervist i kosthold, sykdomslære, «de skjulte vanskene» v/ergoterapeut, rettigheter, medikamenter og fysisk aktivitet.

Psykologspesialist Ingrid Schistad Staff kommer fra Ålesund og vil ta opp temaet «det psykiske ved å ha hatt et slag».

Erfaringsutveksling blir både mellom pårørende og mellom slagrammede i grupper hver for seg.

Representanter fra Molde kommune informerer om tilbud i kommunen og Leder i Norsk forening for slagrammede informerer om foreningen.

Utfyllende program i PDF-format

Påmeldingsfrist:

17.02.2020


Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Henvisning sendes elektronisk til Nevrologisk avdeling, Molde sjukehus. Gi beskjed på henvisningen om du ønsker å ha med deg pårørende. Pårørende trenger ikke henvisning.

Når og kor

Dato
02.03.2020-23.03.2020 
Klokkeslett
11:00-14:00 4 dager
Stad
Molde sjukehus
Festsalen
 
Arrangør
Nevrologisk avdeling
 
Medarrangør

Norsk foreningen for slagrammede
Lærings- og mestringssenteret, Helse Møre og Romsdal


Kontaktinformasjon
Inger Bloch v/NFS tlf. 482 20 981/
71 21 09 41
eller
 Astrid Ljøkjell Solem v/Lærings- og mestringssenteret
tlf. 930 91 816
 

Påmeldingsfrist:

17.02.2020

Egenandel:  

kr. 351,- (påføres egenandelskortet).
Ingen egenandel for pårørende.

Lunsj:  

kr. 130,- pr. person pr. dag, faktura sendes i etterkant av kurset. Kaffe, te og frukt er inkludert. Gi beskjed dersom du ikke ønsker bevertning.


Vennligst oppgi om du har spesielle behov vi skal ta hensyn til.

Dine rettigheter ved påmelding på kurs, se
https://helse-mr.no/behandlinger/pasient-og-parorandeopplering
www.pasientreiser.no

Fann du det du leita etter?