Starthjelp for foreldre til barn med sammensatte vansker

Kurs, 09.09.2016-21.10.2016, Habilitering barn og ungdom Ålesund, Avdeling for habilitering av barn og unge

Målgruppa er foreldre til barn med samansatte vanskar i alderen 0-6 år, der barn og familie har behov for tett oppfølging av hjelpeapparatet no og framover.

Fire dagssamlingar med tema:

- Systemet rundt oss
- Familie og nettverk
- Håp og meistring
- Utfordringar i foreldrerolla

Meir info i vedlagt invitasjon.

Når og kor

Dato
09.09.2016-21.10.2016 
Klokkeslett
Stad
Ålesund sjukehus
Åsebøen 11.
 
Arrangør
Habilitering barn og ungdom Ålesund
 
Meir informasjon
Invitasjon Starthjelp  
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.