Starthjelp - Kristiansund

Gruppeopplæring , 06.02.2019-13.03.2019 , Habilitering barn og ungdom Kristiansund, Avdeling for barnemedisin og habilitering, Avdeling for psykisk helsevern barn og ungdom, BUP poliklinikk Kristiansund, BUP poliklinikk Molde


Et lærings- og mestringstilbud til foreldre som har fått barn med nedsatt funksjonsevne og/eller langvarig sykdom

Med dette kurset ønsker vi
• Å være veiviser i en ny hverdag
• Å legge til rette for erfaringsutveksling mellom foreldre i lignende situasjon

Målgruppe

Foreldre til barn med sammensatte vansker som er i alderen 0 – 6 år (førskolebarn), der barn og familie har behov for  tett oppfølging av hjelpeapparatet nå og fremover. Barnet har nylig fått diagnose eller er under utredning.

Velkommen til foreldrekurs

Opplæringspenger kan søkes om hvis det til sammen med reisetid blir 7 timer. Hvis ikke må omsorgsdager brukes. Er du alene om omsorgen eller om begge foreldrene ikke kan delta, er det mulig å ta med en annen som står barnet nært.

Pris

Foreldre betaler kr 300,- per person for hele kurset, dette dekker kaffe, te og lunsj.

Påmelding på tlf.   71 21 75 70
Påmeldingsfrist:    24.01 2019

Kurset har plass til 20 foreldre/foresatte.

Lenker til aktuelle sider:

www.familienettet.no
www.mestring.no
www.helse-mr.no/LMS-HMR
Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Foreldre som ønsker å delta som har barn som ikke er henvist til Seksjon for HABU fra før, kan kontakte fastlege for henvisning til kurs.

Når og kor

Dato
06.02.2019-13.03.2019 
Klokkeslett
09:00-15:30
Stad
Kristiansund sjukehus
Auditoriet
 
Arrangør
Habilitering barn og ungdom Kristiansund, BUP poliklinikk Molde, BUP poliklinikk Kristiansund, Avdeling for barnemedisin og habilitering, Psykisk helsevern barn og ungdom
i samarbeid med Autismeforeningen, Kristiansund Kommune, Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse og Lærings- og mestringssenteret 
Kontakt
Marit Romundstad
Tlf.:  71 21 75 70/408 89 024

Kari Anne Nerland
Tlf.:71 21 17 85 /476 63 021
 

PROGRAM

Dag 1 – 06.02  2019  kl. 09.00-15.30          

«Systemene rundt oss»
• Velkommen
• Hvordan finne frem i jungelsystemet
• Individuell plan

Dag 2 – 20.02  2019   kl. 09.00-15.30            

«Familie og nettverk»
• Hvilke stønadsordninger og rettigheter kan
 familien  ha?
• Besøk fra NAV, tildelingstjenesten, PPT og helsestasjon  

Dag 3 – 06.03  2019, kl. 09.00-15.30

 «Samspill med barnet.»
• Kommunikasjon og samspill
• Å mestre en belastende hverdag

Dag 4 – 13.03  2019 kl. 09.00-15.30

 «Håp og mestring»
• De sammensatte følelsene ved det å være foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne
• Familie - Hvordan gi plass til alle?
        Parforhold, søsken, besteforeldre, familie/nettverk
• Hvordan samarbeide med familie og nettverk?


Informasjon i PDFFann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.