Temakonferanse om barn som pårørende

Fagdag, 04.11.2019

I samarbeid med regionalt nettverk for Barn som pårørende ved helseforetakene ønsker Helse Midt-Norge RHF å sette fokus på barn som pårørende i forebyggende arbeid, pasientforløpet i ulike faser, brukermedvirkning og samhandling.

Barn som vokser opp med foreldre som er alvorlig syke og skadde, psykisk syke eller rusavhengige kan selv være i faresonen for å utvikle sykdom.

Bekymringene og ansvaret foreldrene har for sine barn kan også være med på å forsinke tilfriskningen.
I samarbeid med regionalt nettverk for Barn som pårørende ved helseforetakene ønsker Helse Midt-Norge RHF å sette fokus på barn som pårørende i forebyggende arbeid, pasientforløpet i ulike faser, brukermedvirkning og samhandling. Derfor inviterer Helse Midt-Norge RHF til en regional dagskonferanse om temaet.

Den regionale dagskonferansen vil by på kunnskap og erfaringsutveksling, historier fra pårørende og pasienter og vi vil få et innblikk i hva som gjøres i Midt-Norge både innen kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Helse Midt-Norge RHF har også invitert noen gjesteforelesere.

  • Konferansen arrangeres på Scandic Hell Stjørdal 4. november, og vi ønsker å invitere følgende målgrupper:
  • Pårørende
  • Interesse- og brukerorganisasjoner 
  • Frivillige organisasjoner
  • Ledere
  • Fastleger og helsepersonell i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten
  • Kompetanse og forskningsmiljø 
  • Barnevern
  • Barnehager, skoler og helsesøstre 
  • Barneansvarlige i helsetjenesten og fengsel

Via denne lenken kan du lese programmet til konferansen i sin helhet (PDF)

Påmeldingsskjema finner du her

Deltakeravgift er kr 400 som betales ved påmelding. Eventuell overnatting må den enkelte bestille selv.

Når og kor

Dato
04.11.2019 
Klokkeslett
08:00-16:00 1 dag
Stad
Scandic Hell hotell
Sandfærhus 22
Hell
7570
 
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.