Transfusjon av blodprodukt for primærhelsetenesta

Nettundervisning, Avdeling for medisinsk biokjemi, Blodbanken Kristiansund, Blodbanken Molde, Blodbanken Volda, Blodbanken Ålesund

E-læringskurs for legar og sjukepleiarar utanfor offentleg sjukehus som er involverte i blodtransfusjonar.

Kurset gir kunnskap om dei viktigaste blodtypane, oversikt over ulike blodprodukt og korleis ein skal bruke desse.
Kurset skildrar også rutinar for bestilling, mottak og kontroll før ein blodtransfusjon. Tilslutt vil du lære kva reaksjonar som kan oppstå ved ein blodtransfusjon og korleis desse kan handterast.

Les prosedyre om Transfusjon av blodkomponenter i primærhelsetjenesten her

Når og kor

Arrangør
Medisinsk biokjemi, Blodbanken Kristiansund, Blodbanken Molde, Blodbanken Volda
Blodbankane i Helse Midt-Norge. 
Meir informasjon
Start e-læring her  
Fann du det du leita etter?