Vi tar tak sammen - Ålesund

Fagdag, 25.03.2020

Velkommen til fagdag for barn som pårørende med fokus på samhandling om nødvendig oppfølging.

Målgruppen er barneansvarlige i helseforetaket og kommuner samt ledere, pedagoger og andre som jobber med barn og unge.

Årets fagdag skal ha fokus på samarbeid!

Sted: Scandic Parken Ålesund

Meld deg på kurset i læringsportalen: https://kurs.helse-midt.no/Sider/Ta-tak-sammen!.aspx

Kurset er kostnadsfritt for ansatte i helseforetaket!
Påmelding innen: 20 mars
Er det behov for hotellovernatting må den enkelte ordne dette selv.

Når og kor

Dato
25.03.2020 
Klokkeslett
09:30-15:30 1 dag
Stad
Scandic Parken Ålesund
 
Kontaktinformasjon
Anne Hollingen - telefon: 908 06 996
e-post: Anne.Hollingen@helse-mr.no 
 

Samhandlingssjef i helseforetaket Lena Waage ønsker velkommen og vil blandt annet trekke frem viktigheten av samhandling og samdlingsavtalene.

Felicia Torshaug har dialog med Mette Grytten om sine erfaringer om å være barn og pårørende

Hvordan samarbeider helsestasjonen i kommunene og barneansvarlige i helseforetaket om barn som pårørende? v/ helsesykepleier Toril Høydal og barneansvarlig Mariann Olaug Barstad, palliativt team.
Kjenner barneansvarlige i helseforetaket til samarbeidspartnere i kommunene og vet hva de kan tilby og vise versa?

Vi forsetter med gruppearbeid der kursdeltagerne skal løse et case sammen

Etter lunsj fortsetter Heidi Wittrup Djup  daglig leder ved Klinikk for krisepsykologi i Bergen. Hun er utdannet psykolog og er spesialist innen samfunns- og allmennpsykologi med fordypning i organisasjon og ledelse. Hun vil formidle sine faglige og personlige erfaringer i forhold til barn som pårørende knyttet til samhandling. Hun er særlig opptatt av barns omsorgsbetingelser og rettigheter, samt hvordan system- og tjenesteutvikling kan gi forebyggende og helsefremmende effekter i samfunnet.

Vi avslutter dagen med temaene:
" Barn av ulike kulturer!" v/ pårørendekoordinator Merete Kløvning
og "Barneblikk" tverrfaglige helsestasjoner/familieteam for tettere oppfølging av gravide og familier med barn i førskolealder der en av de voksne har problem med rus eller har psykiske vansker v/ Nelly Snipsøyr
Kl. 15.30  Avslutning og vel hjem
 

Fann du det du leita etter?