WORKSHOP FOR Å DRØFTE BRUK AV PALLIATIV PLAN FOR DEN ELDRE MULTISJUKE PASIENT

Fagseminar, 05.09.2019, Samhandlingsavdelinga

Framtidsretta pasientforløp for den eldre multisjuke pasient

TID: Torsdag 5. september kl 10.00 – 15.00

STAD: Vestnes Fjordhotell

MÅL FOR SAMLINGA:

Kva kan vi samarbeide om, kva er felles og korleis
understøtte planar med utgangspunkt i pasienten sin tilstand og ynskjer.

PÅMELDING:

Send mail til Tanja Alme snarast og seinast innan 30. august: Tanja.alme@sula.kommune.no


PROGRAM:

10:00 Velkomen. Formålet med dagen
10:10 Presentasjon – forventningar til dagen
10:30 Den eldre multisjuke pasient, plan for 2019 og 2020 v. Britt Valderhaug Tyrholm
         Palliativ plan v. Tanja Alme
11:15 Beinstrekk
11:30 Praktiske eksempler på bruk av palliativ plan overfor andre diagnoser enn kreft.
         Palliativ plan for pasient med kols v. Thomas Rakvåg, fastlege Midsund kommune og Bardo Driller, palliativt team    Molde sjukehus
         Palliativ plan for pasient med hjertesvikt v. Eva Rice, overlege hjertesvikt poliklinikk
         Palliativ plan for pasient med demens v. Anne-Line Sommerdalen, kommuneoverlege/fastlege Giske kommune
12:15 Lunsj
13:00 Arbeid i grupper
14:00 Diskusjon i plenum
14:45 Oppsummering og vegen vidare

Program i pdf

Når og kor

Dato
05.09.2019 
Klokkeslett
10:00-15:00 1 dag
Stad
Vestnes Fjordhotell
 
Arrangør
Samhandlingsavdelinga
 
Okta lágideddjiin

i samarbeid med Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Møre og Romsdal og kommunenen i Møre og Romsdal

Kontaktinformasjon
 
Meir informasjon
Tanja.alme@sula.kommune.no  

PÅMELDING:

Send mail til Tanja Alme snarast og seinast innan 30. august: Tanja.alme@sula.kommune.no

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.