Årsmelding 2020 forsking, innovasjon og utdanning

Her kommer det et felles forord skrevet av Guro og Dag Arne

det blir sikkert noen linjer

jfoaien ovnoaeio via,poi,jpcoeif cifcj,apoe

jopi avejm oc,jåeoijeap oøo.afxjafep

aefjop ,afjpoeaijpa eoijoeijoijap eoiøajof pafjoaep oijapogje gpo.jeg g.ij poeij

HØGDEPUNKT I 2020

 1. Styrkar forsking og utdanning i HMR

  Frå 1. november starta Dag Arne Lihaug Hoff som forskingssjef og Guro Berge som utdanningssjef. Dette er ei deling av den tidlegare FIUK-seksjonen (forsking, innovasjon, utdanning og kompetanse).

  Guro Berge og Dag Arne L. Hoff
  Utdanningssjef Guro Berge og forskingssjef Dag Arne L. Hoff
  Les heile saka her
 2. Feira fullført utdanning i MR-avbilding

  Radiografane Marianne Høybakk Almås og Fredrik Granlien ved Avdeling for radiologi Ålesund og Volda, seksjon Ålesund har begge nyleg fullført sine mastergrader i MR-avbildning ved NTNU. Prosjekta blei gjort på data frå ei stor pågåande forskingsstudie, COBRA-studien, og studieresultata gir positive ringverknader i seksjonen.

  Feira fullført utdanning i MR-avbilding
  Helse Møre og Romsdal
  Les meir om utdanninga
 3. Helseeffektar av marine råstoff

  Som partnar i den nasjonale klynga NCE Blue Legasea samarbeider Helse Møre og Romsdal med næringslivet om å undersøke helseeffektane av marine produkt i ulike pasientgrupper. – Framleis er det svært mykje vi ikkje veit om helseeffektar av marine produkt. Det er interessant å studere dette for  å finne mogelege bruksområde som kan gi god folkehelse, seier seksjonsoverlege Dag Arne L. Hoff. 

  På bileta ser du Dag Arne Lihaug Hoff (midten) og Thormod Thomsen, styreleiar i NCE Blue Legasea.
  På bileta ser du Dag Arne Lihaug Hoff (midten) og Thormod Thomsen, styreleiar i NCE Blue Legasea.
  Les meir om samarbeidet her.
 4. Fekk støtte til doktorgradsprosjekt om hjerneslag

  Hjerneslag er fortsatt ein leiande årsak til funksjonssvikt hos eldre, og kognitiv svikt etter hjerneslag førekjem hyppig. Symptoma kan vere så alvorlege at dei fører til demens, forklarar Heidi Vihovde Sandvig. Sandvig søkte om støtte frå Samarbeidsorganet i juni 2020 og var ein av de som fekk gladmeldinga om at ho fekk tilslag.

  Heidi Vihovde Sandvig har fått tildelt eit 3-årig ph.h.-stipend i 100% stilling.
  Heidi Vihovde Sandvig har fått tildelt eit 3-årig ph.h.-stipend i 100% stilling.
  Les meir om doktorgradsprosjektet her.
 5. Publikasjonsrekord for HMR i 2020

  96 publikasjonar i 2020... legg inn tekst

  Utvikling i vitskaplege publikasjonar frå 2013.
  Utvikling i vitskaplege publikasjonar frå 2013.
  Sjå oversikt over publikasjonar her.
Fann du det du leita etter?