FIUK-seksjonen - Kontaktinformasjon

Seksjon for forsking, innovasjon, utdanning, kompetanseutvikling og føretaket sitt fagbibliotek. Vi gir råd og rettleiing mellom anna i samband med gjennomføring av prosjekt. Seksjonen tilbyr kurs i god klinisk praksis, litteratursøk, statistikk m.m. Du finn både forskings- og innovasjonsrådgjevarar, statistikar, personvernombod, monitorar og bibliotekarar hos oss.

Sjå meir på nettsida vår: helse-mr.no/forsking-og-innovasjon 

Oversikt tilsette i FIUK-seksjonen

FIUK-seksjonen - Kontaktinformasjon

Berit Kvalsvik Teige, Ph.d., forskingssjef, seksjonsleiar 
Dag Arne Lihaug Hoff 
Forskingssjef, MD, Ph.d, seksjonsleiar
dag.hoff@helse-mr.no
70 10 57 99- 40 04 52 44

IMG_1163_guro berge_web.jpg

Guro Berge
Utdanningssjef, Ph.d, seksjonsleiar
 guro.berge@helse-mr.no
90 51 31 95

Katarina Mølsæter, spesialrådgivar 
Katarina Mølsæter
Spesialrådgjevar forsking
katarina.molseter@helse-mr.no
93 67 92 32 - 70 10 68 27

IMG_1169_Therese Istad_web.jpg
Therese M. Istad
Rådgjevar, forsking
therese.istad@helse-mr.no
98 86 59 79


Odd Jarle Veddeng, seniorrådgjevar 
Odd Jarle Veddeng
Seniorrådgjevar, forsking 20%
Ph.d 
Odd.Jarle.Veddeng@helse-mr.no
48 23 78 85

 

Therese Stern, prosjektmedarbeidar 
Therese Stern
Rådgjevar, forsking             
therese.stern@helse-mr.no
98 88 22 56

IMG_0456_Marit Kvangarsnes_170 x 237_til web.jpg
Marit Kvangarsnes            
Forskingsrådgjevar, 20%
Professor, ph.d
marit.kvangarsnes@helse-mr.no
99 40 06 95


 

Tone S. Fuglset

Tone Seim Fuglset
Forskingsrådgjevar, 20%
Ph.d.
Tone.Seim.Fuglset@helse-mr.no
97 56 24 08


Christer Jensen.jpg

Christer A. Jensen
Rådgjevar Innovasjon
Ph.d.
Christer.Jensen@helse-mr.no
99 45 94 87

IMG_2471_Tor Åge Myklebust_til web.jpg
Tor Åge Myklebust
Statistikar og forskingsrådgjevar 40%
Ph.d
tor.age.myklebust@helse-mr.no
97 56 60 65


Eva Margrethe Nygård Lundanes, bibliotekar 
Eva Margrethe Nygård Lundanes
Bibliotekar
eva.lundanes@helse-mr.no
70 10 68 58


Lynne Harnes, sekretær 
Lynne Harnes
Sekretær, bibliotek 50%          
lynne.harnes@helse-mr.no  
70 10 68 43

 

Marit Kjersem 
Marit Kjersem
Fagrådgjevar Utdanning, 20%
marit.kjersem@helse-mr.no
70 10 68 66

Bodil røyset
Bodil Røyset
Personvernrådgjevar for forsking 20%
Bodil.Royset@helse-mr.no
40 22 42 76

Lynne Harnes, sekretær       
Fredrik Høie Jordet
Regionalt personvernombud for forsking, foretakene i HMN
fredrikhoie.jordet@hnt.no 
74 09 73 53

 


Kontaktinformasjon

Oppmøtestad
Administrasjonsbygget, Åsehaugen 1. Første veg til høgre etter lyskrysset på Borgundvegen.
E-post
Ålesund sjukehus
Besøksadresse
Åsehaugen 5(Kart)
Telefon
70 10 50 00
Medisinsk nødtelefon 1 1 3

Arrangement

Fann du det du leita etter?