HELSENORGE

Hjartemedisinsk poliklinikk Molde

Til poliklinikken kjem pasientar som treng utgreiing og behandling av hjartesjukdommar, og som ikkje treng døgnopphald.

Fann du det du leita etter?