Kirurgisk sengepost 1 Ålesund

Kirurgisk sengepost 1 er en felles sengepost der vi behandler pasienter innan fagfelta gynekologi, auge, ØNH, kar/thorax og urologi. Vi ønsker eit nært samarbeid med deg som pasient for å ivareta dine behov på en best mulig måte, og oppfordrer deg til å stille spørsmål når noko er uklart.

Les meir om Kirurgisk sengepost 1 Ålesund

Kirurgisk sengepost 1 Ålesund

Avdelingen har totalt 22 sengeplasser fordelt på fem seksjoner. Kar/thorax med 6 senger, urologi med 7 senger, ØNH med 3 senger, Gyn med 5 senger og Auge med 1 senger.


Vi har pasienten i fokus, og prøver å jobbe tverrfaglig. Hverdagen vår kan oppleves tøff, og her er mange utfordringer. På kirurgen 1 ønsker vi å opprettholde et trygt og godt arbeidsmiljø preget av åpenhet, støtte og lagånd. Vi har kontinuerleg fokus på verdiane våre.

  • Respekt: alle skal vise respekt for pasientar og medarbeidarar.
  • Ansvar: alle må ta ansvar for at trivselen ved avdelinga skal vere god.
  • Tillit: vi skal skape tillit slik at pasienten kjenner seg godt ivaretatt. Vi skal kunne ha tillit til og stole på kvarandre når det gjeld arbeidsoppgåvene og kompetansen til kvar einskild.
  • Tryggheit: både pasient og tilsette skal kjenne seg trygg på kirurgisk sengepost 1


 

Karkirurgisk seksjon

Avdeling for karkirurgi er en del av Kirurgisk klinikk og behandler i hovedsak pasienter med sykdommer i blodårene. Blant sykdommene som behandles kan nevnes trange blodårer, utposninger på hovedpulsårene og innsnevringer i halsårer.
Som pasient har du rett til kontinuerlig informasjon om din sykdom, resultater av undersøkelser og eventuell operasjon eller annen behandling. Tilbud om operasjon blir vurdert i samråd med deg og eventuelt dine pårørende.
Sengeposten tar imot pasienter etter søknad fra primærlege eller spesialist. Pasienter som har behov for øyeblikkelig hjelp tas imot etter henvisning fra legevakt eller primærlege.
Sengeposten har 6 senger. Sykepleietjenesten er organisert i primær/team sykepleie. Personalet her vil ha ansvar for deg mens du er innlagt på sengeposten.

Seksjonsoverlege for legene: Jan Andreas Weber Laumann
Seksjonsleiar sykepleie: Evy Anita Reiten Arnone

Urologisk seksjon:

Avdeling for urologisk kirurgi utfører diagnostikk, behandling og pleie av pasienter med sykdom i nyrer og urinveier og prostata.
Som pasient har du rett til kontinuerlig informasjon om din sykdom, resultater av undersøkelser og eventuell operasjon eller annen behandling. Tilbud om operasjon blir vurdert i samråd med deg og eventuelt dine pårørende.
Sengeposten tar imot pasienter etter søknad fra primærlege eller spesialist. Pasienter som har behov for øyeblikkelig hjelp tas imot etter henvisning fra legevakt eller primærlege.
Sengeposten har 7 senger. Sykepleietjenesten er organisert i primær/team sykepleie. Personalet her vil ha ansvar for deg mens du er innlagt på sengeposten.

Seksjonsoverlege for legene: Valborg Anita Bakke
Seksjonsleiar sykepleie: Evy Anita Reiten Arnone

Gynokologisk seksjon:

Seksjon for gynekologi ved Kvinneklinikken utfører diagnostikk, behandling og pleie av pasientar med gynekologiske tilstandar. For enkelte pasientar kan det vere aktuelt å bli innlagt i sjukehus. Seksjonen sine fem sengar er lokalisert i kirurgisk avdeling 1 og tar imot pasientar til planlagt behandling eller ved behov for øyeblikkelig hjelp.
Som pasient har du rett til informasjon om sjukdomen din, resultat av undersøkingar og plan for vidare behandling og oppfølging. Kirurgiske inngrep blir vurdert i samråd med deg og eventuelt dine pårørande.

Sjukepleietenesta er organisert i primær/team-sjukepleie. Personalet vil saman med legane i Kvinneklinikken ha tverrfagleg ansvar for deg mens du er innlagd ved sengeposten.

Seksjonsoverlege gynekologi: Åse Roald Sandvik

Seksjonsleiar sjukepleie: Evy Anita Reiten Arnone


 Augeseksjonen:


 

ØNH seksjonen:


 


 

Vi som arbeider ved kirurgisk sengepost 1 er takknemlig for tilbakemelding med "ris" og "ros". Det viktigste for oss er å ha omsorg for deg og vite at du er i trygge hender.

Oppmøtested
Inngang sør 5 etg
Telefonnummer
70105670

Postadresse
Helse Møre og Romsdal HF, Postboks 1600, 6026 Ålesund


 


 

Kontaktinformasjon

Oppmøtestad
Inngang sør 5 etasje i sentralblokka
Telefon
70 10 56 70
Postadresse

Helse Møre og Romsdal HF

Postboks 1600

6026 Ålesund

Ålesund sjukehus
Besøksadresse
Åsehaugen 5(Kart)
Telefon
70 10 50 00
Medisinsk nødtelefon 1 1 3

Kart og parkering

​​Besøksparkering på tilvist stad på sjukehusområdet. Betaling pr. time kontant eller bankkort.

Merka parkering, bygningar og avdelingar på sjukehusområdet.

 

KORONAVIRUSET: Viktig informasjon til besøkande

​For å unngå koronasmitte har vi restriksjonar for besøk på sjukehusa. Viss du planlegg eit besøk, må du gjere deg kjent med gjeldande rutine.

Gjeldande rutine finn du her

Praktisk informasjon

Barn som pårørande

​Barn og unge blir påverka når nokon i familen blir sjuke. Dei treng å forstå kva som skjer. Vi på sjukehuset skal bidra til at barn og ungdom blir tatt godt vare på i slike situasjonar. 

Les om kva vi gjer for barn og ungdom som er pårørande

Besøkstid

​Besøkstida er frå kl 13-14.00 og 17 - 19.00.  ​​

Internett/Wifi

Pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett i deler av sjukehuset, men diverre ikkje i alle avdelingar/etasjar enno. Utbygging av dekninga pågår. Sjå etter GjestenettHMN på mobil eller datamaskin.

 

Passord på SMS
Når du opnar nettlesaren får du opp ei side der du kan bestille gratis passord for å logge deg på nettet. Dette passordet varer ei veke. Du blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt, og får då tilsendt eit passord på SMS.  

 

 


Pasienthotellet

​​​Næraste alternativ for pasientar og pårørande som treng overnatting er pasienthotellet på Åse.

Åse hotell


Presteteneste

Treng du nokon å snakke med? ​
Prestetenesta er tilgjengeleg for å lytte til deg, om du berre vil slå av ein prat eller dele ting du tenker på.

Prestetenesta si viktigaste oppgåve er samtalar med pasientar og pårørande. Dei tilbyr også undervising, rettleiing, og samtalegrupper, både for pasientar og tilsette.

Presten og diakonen er her for alle, og kan formidle kontakt med andre trussamfunn, religionar eller livssynsorganisasjonar.

Kontaktinformasjon og meir om prestetenesta

Reise og tilkomst

Pasientreiser er reiser til og frå offentleg godkjent behandling. Sjukehuset har ansvaret for pasientreiser og dekker rimelegaste reisemåte for pasienten. Meir informasjon om pasientreiser finn du på helsenorge.no

Buss

Fram Ekspress og alle andre bussar går innom busslomma ved sjukehuset i Volda og i Ålesund. Unntak: Flybussen i Ålesund stoppar berre ved busslomme oppe ved hovudvegen. I Molde og Kristiansund går ikkje Fram Ekspress til sjukehusa, men korresponderer med bybuss i begge byane.

Fly
Molde lufthavn, Årø ligg om lag 7 km frå Molde sjukehus.

Kristiansund lufthavn, Kverberget ligg om lag 8 km frå Kristiansund sjukehus.

Ørsta-Volda lufthamn, Hovden ligg om lag 8 km frå Volda sjukehus

Ålesund lufthavn, Vigra ligg om lag 23 km frå Ålesund sjukehus. 
 

Servicetorget

​Du finn oss i hovudvestibylen. Ta kontakt med oss om du treng vegskildring til avdelinga du skal besøke, om du har behov for å betale poliklinikk-timen din kontant, hjelp til å bestille drosje, eller andre serviceoppgåver.

Opningstid

07.30–15.30

Sjukehusapoteket i Ålesund

​Apoteket ligg på nordsida av sjukehuset, nær inngangen til poliklinikkane.

Opningstider og kontaktinformasjon finn du på sjukehusapoteket sine sider

 

Spisestader

Kantina

Kantina finn du i 1. etasje, og den er open for pasientar, pårørande og tilsette. 

Opningstider:

  • Måndag til fredag: kl 09.00 - 15.00
  • Helg og høgtid: stengtTa bilde?

​Mange pasientar og pårørande ønsker å ta bilde eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Det kan du gjere så lenge det er deg sjølv, pårørande eller vener som blir avbilda.

Det ikkje er lov å ta bilde av medpasientar eller tilsette uten at dei har sagt at det er greit.

Vi håper alle viser respekt for personvernet under besøket på sjukehuset.

Fann du det du leita etter?