HELSENORGE

Kirurgisk sengepost 1 Ålesund

Her på kirurgisk sengepost 1 behandlar vi pasientar innan fagfelta urologi, gynekologi, karkirurgi, øyre/nase/hals og auge. I tillegg til planlagt kirurgi har vi også pasientar med behov for akutt hjelp. Vi har både heildøgns- og dagpasientar. 


Du som pasient er i fokus hos oss og vi tilstreber å ivareta dine behov på ein best mogleg måte under opphaldet. Verdiane vi jobbar etter er Kvalitet, Tryggleik og Respekt.

Fann du det du leita etter?