HELSENORGE

Poliklinikk for nyresjukdommar Ålesund

Hit kjem pasientar som er henvist fra fastlegen, og som treng oppfølging frå nyrespesialist.

Fann du det du leita etter?