HELSENORGE

ØNH-avdeling Ålesund

Øyre-nase-halsavdelinga i Ålesund tek imot pasientar med dei fleste typar øyre- nase- halssjukdommar og hørselsvanskar til utgreiing, behandling og oppfølging. Avdelinga har fire behandlingseiningar; poliklinikk og operasjonsstover, sengepost, hørselssentral og audiopedagogisk seksjon.

Fann du det du leita etter?