HELSENORGE

Audiopedagogisk seksjon

Audiopedagogisk seksjon gir tilbod om utgreiing av høyrsel og høyrselsfunksjon. Ved behov ser vi også på barnet si språkutvikling knytt til høyrsel. Dette tilbodet gir vi til barn under skulealder. Vi dekker heile Møre og Romsdal.

Fann du det du leita etter?