HELSENORGE

ØNH-poliklinikk og operasjonsstove Ålesund

Poliklinikken utgreier og behandlar pasientar med sjukdom eller skade i øyre- nase- halsområdet på spesialistsjukehusnivå. Vi tek imot pasientar som er tilvist frå primærhelsetenesta, privatpraktiserande spesialistar og andre avdelingar på sjukehuset.

Fann du det du leita etter?