HELSENORGE

ØNH sengepost Ålesund

Øyre- nase- halsavdelinga i Ålesund tek imot pasientar med dei fleste typar øyre- nase- halssjukdommar og hørselsvanskar til utgreiing, behandling og oppfølging.

Fann du det du leita etter?