HELSENORGE

Ortopedisk avdeling Ålesund

Avdelinga utfører utgreiing, behandling og oppfølging av akutte skadar og lidingar som omfattar skjelett og muskulatur. Målsettinga er å sikre eit godt pasienttilbod og ta hand om pasientar og pårørande på ein verdig og trygg måte.

Fann du det du leita etter?