HELSENORGE

Ortopedisk sengepost Ålesund

Vi tar i mot pasientar med ortopediske diagnosar som er planlagde for operasjon, samt pasientar som er akutt innlagde med skadar eller akutte lidinger i skjelett og muskulatur.

Fann du det du leita etter?