Overgrepsmottaket Ålesund

Vi hjelper ungdom og vaksne som har blitt utsett for seksuelle overgrep, forsøk på seksuelle overgrep, eller vald i nære relasjonar. Mottaket tar imot pasientar frå alle kommunane på Sunnmøre. Overgrepsmottaket er eit samarbeid mellom Ålesund kommune og Helse Møre og Romsdal. 

Les meir om Overgrepsmottaket Ålesund

Overgrepsmottaket Ålesund

I mottaket har vi eit team med legar og sjukepleiarar som er spesielt opplært til å jobbe med overgrepssaker.

 • Du kan kome utan tilvising
 • Vi har døgnopent, og behandlinga er gratis
 • Forholdet treng ikkje vere meldt til politiet
 • Våre tilsette har teieplikt
 • Du kan sjølv bestemme om du vil ta imot heile tilbodet eller berre delar av det
 • Det er ein fordel at du kjem med ein gong, helst før du dusjar, skiftar klede og et.

Vi legg til rette for:

 • Samtale
 • Medisinsk undersøking med tanke på skadar, smitte og graviditet
 • Vi kan sikre bevis dersom du ønsker å melde saka til politiet
 • Hjelp til å kontakte bistandsadvokat (gratis), uavhengig om du vel å melde saka til politiet
 • Hjelp til å kontakte politi
 • Informasjon om oppfølgingstilbod og andre hjelpeinstansar

Kontaktinformasjon

Oppmøtestad
Ålesund lokalmedisinske senter, 2, Åsesvingen 16, inngang nord.
Telefon
116117
(Legevakta der du er)
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.