Prehospitale tenester

Avdeling for prehospitale tenester har ansvar for bilar og båtar i ambulansetenesta i Møre og Romsdal. Ved behov for akutt medisinsk hjelp - ring 113!

Les meir om Prehospitale tenester

Prehospitale tenester

Bil- og båtambulansar frå 33 stasjonar betener innbyggjarane i det  vidstrakte  Møre og Romsdal, med fjord og fjell, frå hav til innland. Vi har døgnvakt ved alle stasjonane.

 Ambulansebilar med døgnberedskap er 41, i tillegg kjem 1 ambulansebil i drift deler av døgnet samt at klinikken har 13 reservebilar. Det er også 5 ambulansebåtar med døgnberedskap. Totalt disponerer klinikken 64 ambulansar.

 

I 2015 utførte tenesten 35 840 ambulanseoppdrag og kjørte 2 321 740 km.

 

Klinikken har mellom 350 og 400 ansatte til einkvar tid i turnus. Tenesta har også 24 lærlingar.

 

Avdelingsledelsen består av :

Avdelingssjef: Lars Erik Sjømæling, tlf. 72 82 16 00 /905 00 113,  e-post: Lars.Erik.Sjomeling@helse-mr.no

Ass.avdelingssjef Nordmøre og Romsdal: Knut Erik Skogheim tlf. 72 82 17 00/ 951 90 921, e-post: Knut.Erik.Skogheim@helse-mr.no

Ass.avdelingssjef Sunnmøre: Geir Grimstad, tlf. 72 82 16 20/901 48989, e-post: Geir.Grimstad@helse-mr.no

Fagrådgiver: Tore Paulsen, tlf. 900 85 217, e-post: Tore.Paulsen@helse-mr.no

Administrasjonskonsulent: Lena U. Raknes, tlf. 72 82 16 10, e-post: Lena.Ugelvik.Raknes.@helse-mr.no

 

Kontaktinformasjon

Telefon
72 82 16 10
måndag - fredag 08:00-14:00

Praktisk informasjon

Følgje av legevaktslege i ambulansen

Kostnadar for legen si deltaking i utrykningar med ambulanse blir dekt av helseføretaket, Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) eller den enkelte kommune. ​Legen må sjølv i kvart enkelt tilfelle rette krav til den enkelte eininga.

Eksempel:

  • Utrykning frå legekontor/legevakt med ambulanse kl 12:20. Framme hos pasient kl 12:35. Totalt 15 minutt. Bruk takst 21D/K, blir dekka av helseføretaket.
  • Undersøking av pasient kl 12:35 - 12:50. Takst for sjukebesøk/konsultasjon, vert dekt av HELFO.
  • Følgje i ambulanse kl 12:50 - 13:20. Totalt 30 minutt. Bruk takst 22AD/AK, blir dekka av helseføretaket.
  • Returreise til legekontor/legevakt kl 13:20 - 13:50. Totalt 30 minutt. Bruk takst 22BD/BK, vert dekka av helseforetaket.

Dersom det er brukt drosje fram til pasienten eller tilbake til legekontoret, skal kostnadane dekkast av kommunen. Helseforetaket dekkjer reisetid utifrå takst.

Dette skjemaet må du fylle ut for å få dekka kostnadane dine

Skjema for rekningar til ambulansetenesta (helseforetaket)

Ufullstendig utfylte rekningar vert returnert.

Regelverk HELFO

For informasjon om regelverket sjå HELFO sine sider.

Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege - sjå Lovdata sine sider.

 

Artiklar

Fann du det du leita etter?