Klinikk for barn og unge

Klinikk for barn og unge er ansvarleg for den kliniske verksemda på spesialistnivå for personar fra 0 til 18 år innen barnemedisin/nyføddmedisin, barnehabilitering og psykisk helservern (BUP). Vi har lokale i Kristiansund, Molde, Ålesund og Volda.

Les meir om Klinikk for barn og unge

Klinikk for barn og unge

For utgreiing eller behandling ved vår klinikk: Sjå kontaktinformasjon for den enkelte seksjon i våre fire avdelingar.

 • Barne- og ungdomsavdelinga, Ålesund
  • Neonatal intensiv
  • Sengepost for barn og unge
  • Poliklinikk og dagbehandling for barn og unge
 • Barne- og ungdomsavdelinga, Kristiansund
  • Sengepost og dagbehandling for barn og unge
  • Poliklinikk for barn og unge
 • Avdeling for habilitering av barn og unge
  • Seksjon for habilitering av barn og unge, Ålesund
  • Seksjon for habilitering av barn og unge, Kristiansund
 • Avdeling for psykisk helsevern barn og unge
  • Poliklinikk Kristiansund BUP
  • Poliklinikk Molde BUP
  • Poliklinikk Ålesund BUP
  • Poliklinikk Volda BUP
  • Ungdomspsykiatrisk senegepost (UPS)
  • Familieseksjon BUP

 

Klinikksjef: Ove Økland

Kontakt

Oppmøtestad
Klinikksjef har kontor ved Barne- og ungdomsavdelinga som ligg i bygget like ved hovudinngangen til Ålesund sjukehus.
Telefon
70 16 75 50
Måndag - fredag kl 08:00 - 15:30
Postadresse

Helse Møre og Romsdal HF
Postboks 1600
6026 Ålesund

Ålesund sjukehus

Besøksadresse
Åsehaugen 5(Google maps)
Telefon
70 10 50 00
Medisinsk nødtelefon 1 1 3

Praktisk informasjon

Reise og tilkomst

Pasientreiser er reiser til og frå offentleg godkjent behandling. Sjukehuset har ansvaret for pasientreiser og dekker rimelegaste reisemåte for pasienten. Meir informasjon finn du på pasientreiser.no.

Buss

Fram Ekspress og alle andre bussar går innom busslomma ved sjukehuset i Volda og i Ålesund. Unntak: Flybussen i Ålesund stoppar berre ved busslomme oppe ved hovudvegen. I Molde og Kristiansund går ikkje Fram Ekspress til sjukehusa, men korresponderer med bybuss i begge byane.

Fly
Molde lufthavn, Årø ligg om lag 7 km frå Molde sjukehus.

Kristiansund lufthavn, Kverberget ligg om lag 8 km frå Kristiansund sjukehus.

Ørsta-Volda lufthamn, Hovden ligg om lag 8 km frå Volda sjukehus

Ålesund lufthavn, Vigra ligg om lag 23 km frå Ålesund sjukehus. 
 

Parkering

​​Besøksparkering på tilvist stad på sjukehusområdet. Betaling pr. time kontant eller bankkort.

Kart over sjukehusområdet, inkludert informasjon om parkering.

Biletet er klikkbart og gir større versjon (pdf).

 

Pasienthotellet

​​​Næraste alternativ for pasientar og pårørande som treng overnatting er pasienthotellet på Åse.

Åse hotell


Sjukehusapoteket i Ålesund

​Apoteket ligg på nordsida av sjukehuset, nær inngangen til poliklinikkane.

Opningstider og kontaktinformasjon finn du på sjukehusapoteket sine sider

 

Presteteneste

Treng du nokon å snakke med? ​
Presetenesta er tilgjengeleg for å lytte til deg, om du berre vil slå av ein prat eller dele ting du tenker på.

Presetenesta si viktigaste oppgåve er samtalar med pasientar og pårørande. Dei tilbyr også undervising, rettleiing, og samtalegrupper, både for pasientar og tilsette.

Presten og diakonen er her for alle, og kan formidle kontakt med andre trussamfunn, religionar eller livssynsorganisasjonar.

Kontaktinformasjon og meir om prestetenesta

Internett/Wifi

Pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på sjukehuset. Sjå etter GjestenettHMN på mobil eller datamaskin.

 

Passord på SMS
Når du opnar nettlesaren får du opp ei side der du kan bestille gratis passord for å logge deg på nettet. Dette passordet varer ei veke. Du blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt, og får då tilsendt eit passord på SMS.  

Ta bilde?

​Mange pasientar og pårørande ønsker å ta bilde eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Det kan du gjere så lenge det er deg sjølv, pårørande eller vener som blir avbilda.

Det ikkje er lov å ta bilde av medpasientar eller tilsette uten at dei har sagt at det er greit.

Vi håper alle viser respekt for personvernet under besøket på sjukehuset.

ADHD hos barn og unge, Kristiansundhttps://helse-mr.no/behandlinger/adhd-hos-barn-og-unge-kristiansundADHD hos barn og unge, KristiansundAADHD hos barn og ungeADHD hos barn og ungeADHD hos barn og ungeADHD hos barn og unge
ADHD hos barn og unge, Moldehttps://helse-mr.no/behandlinger/adhd-hos-barn-og-unge-moldeADHD hos barn og unge, MoldeAADHD hos barn og ungeADHD hos barn og ungeADHD hos barn og ungeADHD hos barn og unge
ADHD hos barn og unge, Voldahttps://helse-mr.no/behandlinger/adhd-hos-barn-og-unge-voldaADHD hos barn og unge, VoldaAADHD hos barn og ungeADHD hos barn og ungeADHD hos barn og ungeADHD hos barn og unge
ADHD hos barn og unge, Ålesundhttps://helse-mr.no/behandlinger/adhd-hos-barn-og-unge-alesundADHD hos barn og unge, ÅlesundAADHD hos barn og ungeADHD hos barn og ungeADHD hos barn og ungeADHD hos barn og unge
Allergi hos barn og unge, Ålesundhttps://helse-mr.no/behandlinger/allergi-hos-barn-og-unge-alesundAllergi hos barn og unge, ÅlesundAAllergi hos barn og ungeAllergi hos barn og ungeAllergi hos barn og ungeAllergi hos barn og unge
Allergivaksinering av barn og ungdom, Ålesundhttps://helse-mr.no/behandlinger/allergivaksinering-av-barn-og-ungdom-alesundAllergivaksinering av barn og ungdom, ÅlesundAAllergi - vaksinering av barn og ungeAllergi - vaksinering av barn og ungeAllergi - vaksinering av barn og ungeAllergi - vaksinering av barn og unge
Blodprøve hos barn og ungdom, Ålesundhttps://helse-mr.no/behandlinger/blodprove-hos-barn-og-ungdom-alesundBlodprøve hos barn og ungdom, ÅlesundBBlodprøveBlodprøveBlodprøveBlodprøve
EIA-test, Ålesundhttps://helse-mr.no/behandlinger/eia-test-alesundEIA-test, ÅlesundEEIA-testEIA-testEIA-testEIA-test
Eksponering med responsprevensjon (ERP) for barn og ungdom, Kristiansundhttps://helse-mr.no/behandlinger/eksponering-med-responsprevensjon-erp-for-barn-og-ungdom-kristiansundEksponering med responsprevensjon (ERP) for barn og ungdom, KristiansundEEksponering med responsprevensjon (ERP) - barn og ungeEksponering med responsprevensjon (ERP) - barn og ungeEksponering med responsprevensjon (ERP) - barn og ungeEksponering med responsprevensjon (ERP) - barn og unge
Eksponering med responsprevensjon (ERP) for barn og ungdom, Moldehttps://helse-mr.no/behandlinger/eksponering-med-responsprevensjon-erp-for-barn-og-ungdom-moldeEksponering med responsprevensjon (ERP) for barn og ungdom, MoldeEEksponering med responsprevensjon (ERP) - barn og ungeEksponering med responsprevensjon (ERP) - barn og ungeEksponering med responsprevensjon (ERP) - barn og ungeEksponering med responsprevensjon (ERP) - barn og unge
Eksponering med responsprevensjon (ERP) for barn og ungdom, Voldahttps://helse-mr.no/behandlinger/eksponering-med-responsprevensjon-erp-for-barn-og-ungdom-voldaEksponering med responsprevensjon (ERP) for barn og ungdom, VoldaEEksponering med responsprevensjon (ERP) - barn og ungeEksponering med responsprevensjon (ERP) - barn og ungeEksponering med responsprevensjon (ERP) - barn og ungeEksponering med responsprevensjon (ERP) - barn og unge
Eksponering med responsprevensjon (ERP) for barn og ungdom, Ålesundhttps://helse-mr.no/behandlinger/eksponering-med-responsprevensjon-erp-for-barn-og-ungdom-alesundEksponering med responsprevensjon (ERP) for barn og ungdom, ÅlesundEEksponering med responsprevensjon (ERP) - barn og ungeEksponering med responsprevensjon (ERP) - barn og ungeEksponering med responsprevensjon (ERP) - barn og ungeEksponering med responsprevensjon (ERP) - barn og unge
FeNO-test, Ålesundhttps://helse-mr.no/behandlinger/feno-test-alesundFeNO-test, ÅlesundFFENO-testFENO-testFENO-testFENO-test
Kognitiv terapi for barn og ungdom, Kristiansundhttps://helse-mr.no/behandlinger/kognitiv-terapi-for-barn-og-ungdom-kristiansundKognitiv terapi for barn og ungdom, KristiansundKKognitiv terapi barn og ungeKognitiv terapi hos barn og ungeKognitiv terapi hos barn og ungeKognitiv terapi barn og unge
Kognitiv terapi for barn og ungdom, Moldehttps://helse-mr.no/behandlinger/kognitiv-terapi-for-barn-og-ungdom-moldeKognitiv terapi for barn og ungdom, MoldeKKognitiv terapi barn og ungeKognitiv terapi hos barn og ungeKognitiv terapi hos barn og ungeKognitiv terapi barn og unge
Kognitiv terapi for barn og ungdom, Voldahttps://helse-mr.no/behandlinger/kognitiv-terapi-for-barn-og-ungdom-voldaKognitiv terapi for barn og ungdom, VoldaKKognitiv terapi barn og ungeKognitiv terapi hos barn og ungeKognitiv terapi hos barn og ungeKognitiv terapi barn og unge
Kognitiv terapi for barn og ungdom, Ålesundhttps://helse-mr.no/behandlinger/kognitiv-terapi-for-barn-og-ungdom-alesundKognitiv terapi for barn og ungdom, ÅlesundKKognitiv terapi barn og ungeKognitiv terapi hos barn og ungeKognitiv terapi hos barn og ungeKognitiv terapi barn og unge
Lungesjukdomar hos barn og unge, Ålesundhttps://helse-mr.no/behandlinger/lungesjukdomar-hos-barn-og-unge-alesundLungesjukdomar hos barn og unge, ÅlesundLLungesykdommer hos barn og ungeLungesykdommer hos barn og ungeLungesykdommer hos barn og ungeLungesykdommer hos barn og unge
ME - Kronisk utmatting hos barn og unge, Kristiansundhttps://helse-mr.no/behandlinger/me-kronisk-utmatting-hos-barn-og-unge-i-kristiansundME - Kronisk utmatting hos barn og unge, KristiansundMKronisk utmattelse (ME) hos barn og ungeKronisk utmattelse (ME) hos barn og ungeME - kronisk utmatting hos barn og ungeKronisk utmattelse (ME) hos barn og unge
ME - Kronisk utmatting hos barn og unge, Ålesundhttps://helse-mr.no/behandlinger/me-kronisk-utmatting-hos-barn-og-unge-i-alesundME - Kronisk utmatting hos barn og unge, ÅlesundMKronisk utmattelse (ME) hos barn og ungeKronisk utmattelse (ME) hos barn og ungeME - kronisk utmatting hos barn og ungeKronisk utmattelse (ME) hos barn og unge
Matvareprovokasjon, Ålesundhttps://helse-mr.no/behandlinger/matvareprovokasjon-alesundMatvareprovokasjon, ÅlesundMMatvareprovokasjonMatvareprovokasjonMatvareprovokasjonMatvareprovokasjon
Medikamentprovokasjon for barn og unge, Ålesundhttps://helse-mr.no/behandlinger/medikamentprovokasjon-for-barn-og-unge-alesundMedikamentprovokasjon for barn og unge, ÅlesundMMedikamentprovokasjonMedikamentprovokasjonMedikamentprovokasjonMedikamentprovokasjon
Metakolintest for barn og unge, Ålesundhttps://helse-mr.no/behandlinger/metakolintest-for-barn-og-unge-alesundMetakolintest for barn og unge, ÅlesundMMetakolintest for barn og ungeMetakolintest for barn og ungeMetakolintest for barn og ungeMetakolintest for barn og unge
Prikktest (allergitest) hos barn og ungdom, Ålesundhttps://helse-mr.no/behandlinger/prikktest-allergitest-hos-barn-og-ungdom-alesundPrikktest (allergitest) hos barn og ungdom, ÅlesundPAllergi - prikktestAllergi - prikktestAllergi - prikktestAllergi - prikktest
Slimanalyse hos barn og ungdom, Ålesundhttps://helse-mr.no/behandlinger/slimanalyse-hos-barn-og-ungdom-alesundSlimanalyse hos barn og ungdom, ÅlesundSSlimanalyse hos barn og unge (sputumprøve)Slimanalyse hos barn og unge (sputumprøve)Slimanalyse hos barn og unge (sputumprøve)Slimanalyse hos barn og unge (sputumprøve)
Spirometri for barn og ungdom, Ålesundhttps://helse-mr.no/behandlinger/spirometri-for-barn-og-ungdom-alesundSpirometri for barn og ungdom, ÅlesundSSpirometriSpirometriSpirometriSpirometri
Sveittetest, Ålesundhttps://helse-mr.no/behandlinger/sveittetest-alesundSveittetest, ÅlesundSSvettetestSvettetestSvettetestSvettetest
Tvangsliding hos barn og ungdom, Kristiansundhttps://helse-mr.no/behandlinger/tvangsliding-hos-barn-og-ungdom-kristiansundTvangsliding hos barn og ungdom, KristiansundTTvangslidelser hos barn og ungeTvangslidelser hos barn og ungeTvangslidelser hos barn og ungeTvangslidelser hos barn og unge
Tvangsliding hos barn og ungdom, Moldehttps://helse-mr.no/behandlinger/tvangsliding-hos-barn-og-ungdom-moldeTvangsliding hos barn og ungdom, MoldeTTvangslidelser hos barn og ungeTvangslidelser hos barn og ungeTvangslidelser hos barn og ungeTvangslidelser hos barn og unge
Tvangsliding hos barn og ungdom, Voldahttps://helse-mr.no/behandlinger/tvangsliding-hos-barn-og-ungdom-voldaTvangsliding hos barn og ungdom, VoldaTTvangslidelser hos barn og ungeTvangslidelser hos barn og ungeTvangslidelser hos barn og ungeTvangslidelser hos barn og unge
Tvangsliding hos barn og ungdom, Ålesundhttps://helse-mr.no/behandlinger/tvangsliding-hos-barn-og-ungdom-alesundTvangsliding hos barn og ungdom, ÅlesundTTvangslidelser hos barn og ungeTvangslidelser hos barn og ungeTvangslidelser hos barn og ungeTvangslidelser hos barn og unge

Barn og unge, poliklinikk Kristiansundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-barn-og-unge/barne-og-ungdomsavdelinga-kristiansund/poliklinikk-for-barn-og-unge-kristiansundBarn og unge, poliklinikk Kristiansund
Barn og unge, poliklinikk Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-barn-og-unge/barne-og-ungdomsavdelinga-alesund/poliklinikk-og-dagbehandling-for-barn-og-unge-alesund/poliklinikk-for-barn-og-unge-moldeBarn og unge, poliklinikk Molde
Barn og unge, poliklinikk og dagbehandling Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-barn-og-unge/barne-og-ungdomsavdelinga-alesund/poliklinikk-og-dagbehandling-for-barn-og-unge-alesundBarn og unge, poliklinikk og dagbehandling Ålesund
Barn og unge, sengepost og dagbehandling Kristiansundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-barn-og-unge/barne-og-ungdomsavdelinga-kristiansund/sengepost-og-dagbehandling-barn-og-unge-kristiansundBarn og unge, sengepost og dagbehandling Kristiansund
Barn og unge, sengepost Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-barn-og-unge/barne-og-ungdomsavdelinga-alesund/sengepost-for-barn-og-unge-alesundBarn og unge, sengepost Ålesund
Barne- og ungdomsavdelinga Kristiansundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-barn-og-unge/barne-og-ungdomsavdelinga-kristiansundBarne- og ungdomsavdelinga Kristiansund
Barne- og ungdomsavdelinga Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-barn-og-unge/barne-og-ungdomsavdelinga-alesundBarne- og ungdomsavdelinga Ålesund
BUP familieseksjonenhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-barn-og-unge/avdeling-for-psykisk-helsevern-barn-og-unge/familieseksjon-bupBUP familieseksjonen
BUP poliklinikk Kristiansundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-barn-og-unge/avdeling-for-psykisk-helsevern-barn-og-unge/poliklinikk-kristiansund-bupBUP poliklinikk KristiansundPoliklinikken for psykisk helsevern til barn og unge mellom 0 til 18 år holder til i Sykehusgaten 2 ved Kristiansund sykehus. Enheten gir tilbud om forebyggende arbeid, gjennomføre undersøkelser, gi behandling og råd/veiledning til personer...
BUP poliklinikk Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-barn-og-unge/avdeling-for-psykisk-helsevern-barn-og-unge/poliklinikk-molde-bupBUP poliklinikk MoldePoliklinikken for psykisk helsevern til barn og unge mellom 0 til 18 år holder til ved Knausensenteret i Molde. Enheten gir tilbud om forebyggende arbeid, gjennomføre undersøkelser, gi behandling og råd/veiledning til personer som har psyki...
BUP poliklinikk Voldahttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-barn-og-unge/avdeling-for-psykisk-helsevern-barn-og-unge/poliklinikk-volda-bupBUP poliklinikk VoldaPoliklinikken for psykisk helsevern til barn og unge frå 0 til 18 år held til i Kløvertunvegen 1 like ved Volda sjukehus. Seksjonen gir tilbod om førebyggjande arbeid, gjennomføre undersøkingar, gi behandling og råd/vegleiing til personar s...
BUP poliklinikk Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-barn-og-unge/avdeling-for-psykisk-helsevern-barn-og-unge/poliklinikk-alesund-bupBUP poliklinikk Ålesund Poliklinikken for psykisk helsevern til barn og unge frå 0 til 18 år held til i Geilebergvegen 20 på Åse. Seksjonen gir tilbod om førebyggjande arbeid, gjennomføre undersøkingar, gi behandling og råd/vegleiing til personar som har psykiske...
Habilitering av barn og ungehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-barn-og-unge/avdeling-for-habilitering-av-barn-og-ungeHabilitering av barn og unge
Habilitering av barn og unge Kristiansundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-barn-og-unge/avdeling-for-habilitering-av-barn-og-unge/seksjon-for-habilitering-av-barn-og-unge-kristiansundHabilitering av barn og unge Kristiansund
Habilitering barn og unge Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-barn-og-unge/avdeling-for-habilitering-av-barn-og-unge/seksjon-for-habilitering-av-barn-og-unge-alesundHabilitering barn og unge Ålesund
Neonatal intensivhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-barn-og-unge/barne-og-ungdomsavdelinga-alesund/neonatal-intensivNeonatal intensiv
Psykisk helsevern barn og ungehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-barn-og-unge/avdeling-for-psykisk-helsevern-barn-og-ungePsykisk helsevern barn og unge
Ungdomspsykiatrisk sengepost (UPS)https://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-barn-og-unge/avdeling-for-psykisk-helsevern-barn-og-unge/ungdomspsykiatrisk-sengepost-upsUngdomspsykiatrisk sengepost (UPS)