Barne- og ungdomsavdelinga i Kristiansund

Barne- og ungdomsavdelinga tilbyr undersøkingar, behandling og omsorg på godt nasjonalt nivå for barn og unge opp til 18 år. Barne- og ungdomsavdelinga har poliklinikk, dagbehandling og sengeplassar for innlegging.

Les meir om Barne- og ungdomsavdelinga i Kristiansund

Barne- og ungdomsavdelinga i Kristiansund

Avdelinga samarbeider tett med dei andre tenestene i klinikken. Det vil seie habilitering og psykisk helsevern, og med andre sjukehus regionalt og nasjonalt.

Du finn meir informasjon om våre seksjonar på eigne sider. Sjå underliggande einingar nedst på sida.  

  • Poliklinikk for barn og unge.
  • Sengepost og dagbehandling for barn og unge. 

Avdelingssjef

Bente Askestad.

Kontakt

Telefon
71 12 15 90
Måndag - fredag kl 08:00 - 15:30
Postadresse

Helse Møre og Romsdal HF
Postboks 1600
6026 Ålesund

Kristiansund sjukehus
Besøksadresse
Herman Døhlens vei 1(Google maps)
6508 Kristiansund
Telefon
71 12 00 00
Medisinsk nødtelefon 1 1 3

Praktisk informasjon

Internett/Wifi

Pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett i deler av sjukehuset, men diverre ikkje i alle avdelingar/etasjar enno. Utbygging av dekninga pågår. Sjå etter GjestenettHMN på mobil eller datamaskin.

 

Passord på SMS
Når du opnar nettlesaren får du opp ei side der du kan bestille gratis passord for å logge deg på nettet. Dette passordet varer ei veke. Du blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt, og får då tilsendt eit passord på SMS.  

 

 


Presteteneste

Treng du nokon å snakke med? ​
Prestetenesta er tilgjengeleg for å lytte til deg, om du berre vil slå av ein prat eller dele ting du tenker på.

Prestetenesta si viktigaste oppgåve er samtalar med pasientar og pårørande. Dei tilbyr også undervising, rettleiing, og samtalegrupper, både for pasientar og tilsette.

Presten og diakonen er her for alle, og kan formidle kontakt med andre trussamfunn, religionar eller livssynsorganisasjonar.

Kontaktinformasjon og meir om prestetenesta

Reise og tilkomst

Pasientreiser er reiser til og frå offentleg godkjent behandling. Sjukehuset har ansvaret for pasientreiser og dekker rimelegaste reisemåte for pasienten. Meir informasjon finn du på pasientreiser.no.

Buss

Fram Ekspress og alle andre bussar går innom busslomma ved sjukehuset i Volda og i Ålesund. Unntak: Flybussen i Ålesund stoppar berre ved busslomme oppe ved hovudvegen. I Molde og Kristiansund går ikkje Fram Ekspress til sjukehusa, men korresponderer med bybuss i begge byane.

Fly
Molde lufthavn, Årø ligg om lag 7 km frå Molde sjukehus.

Kristiansund lufthavn, Kverberget ligg om lag 8 km frå Kristiansund sjukehus.

Ørsta-Volda lufthamn, Hovden ligg om lag 8 km frå Volda sjukehus

Ålesund lufthavn, Vigra ligg om lag 23 km frå Ålesund sjukehus. 
 

Sjukehusapoteket i Kristiansund

Spisestader

​Kantina i 2. etasje er open for pasientar, pårørande og tilsette.

Kantina har følgjande opningstider:

  • Måndag til fredag: kl 08.00 - 14.30
  • Helg og høgtid: stengt  

I tillegg kan du finne kiosk i 1. etasje ved Kristiansund sjukehus.

Ta bilde?

​Mange pasientar og pårørande ønsker å ta bilde eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Det kan du gjere så lenge det er deg sjølv, pårørande eller vener som blir avbilda.

Det ikkje er lov å ta bilde av medpasientar eller tilsette uten at dei har sagt at det er greit.

Vi håper alle viser respekt for personvernet under besøket på sjukehuset.

ME - Kronisk utmatting hos barn og unge, Kristiansundhttps://helse-mr.no/behandlinger/me-kronisk-utmatting-hos-barn-og-unge-i-kristiansundME - Kronisk utmatting hos barn og unge, KristiansundMKronisk utmattelse (ME) hos barn og ungeKronisk utmattelse (ME) hos barn og ungeME - kronisk utmatting hos barn og ungeKronisk utmattelse (ME) hos barn og unge

Barn og unge, poliklinikk Kristiansundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-barn-og-unge/barne-og-ungdomsavdelinga-kristiansund/poliklinikk-for-barn-og-unge-kristiansundBarn og unge, poliklinikk Kristiansund
Barn og unge, sengepost og dagbehandling Kristiansundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-barn-og-unge/barne-og-ungdomsavdelinga-kristiansund/sengepost-og-dagbehandling-barn-og-unge-kristiansundBarn og unge, sengepost og dagbehandling Kristiansund

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.