HELSENORGE

Ålesund - større men sjeldnere bestillinger av laboratorierekvisita

For å oppnå mest mulig effektivitet ønsker vi at det bestilles flere artikler per bestilling.

​Vi pakker og sender ut laboratorierekvisita alle hverdager, og disse utsendingene har høy prioritet. Innimellom venter vi selv på levering fra våre leverandører. Dette kan dessverre føre til forsinkelse på noen av utsendingene herfra.

For at vi skal få sendt ut det dere bestiller på mest mulig effektivt vis, ber vi alle som bestiller laboratorierekvisita fra oss om litt hjelp.

Vi ønsker at dere bestiller flere artikler per bestilling, men sender bestilling sjeldnere.
Før dere sender en bestilling på et par artikler setter vi pris på om dere tar et overblikk på resten av artiklene slik at dere får med mer på samme bestilling. Da slipper dere å sende en ny bestilling like etter.

Mange av dere er allerede flinke til dette og noen har forbedringspotensial!