HELSENORGE
BIOPOSTEN

Allergidiagnostikk

Oppdatert tilbud innen allergidiagnostikk.

Fra og med 2. mars 2020 starter medisinsk biokjemi Ålesund med et oppdatert tilbud innen allergidiagnostikk. Den tradisjonelle AlaTop-screeningen erstattes med flere screening-paneler. De ulike panelene er tilpasset allergen-grupper og inneholder inhalasjonsallergener inne og ute, matvarer og nøtter. Dette muliggjør en mer målrettet screening på allergener.

Samtidig har vi utvidet tilbudet for enkeltallergener betydelig. Viser til vedlagt rekvisisjon. De aller fleste enkeltallergener analyseres lokalt, noe som gir raskere svartid og en bedre service. Ved positiv panel-screening utfører laboratoriet analysering av enkeltallergener som inngår i vedkommende paneler. Det er fortsatt mulig å rekvirere enkeltallergener utenom screening.

På grunn av endring i allergimenyen er gamle papirrekvisisjoner ikke lenger relevant og kan kastes. Nye rekvisisjoner kan bestilles hos oss på vanlig måte.