HELSENORGE
BIOPOSTEN

Antistofftesting for Coronavirus COVID-19

Antistofftesting for Coronavirus COVID-19 er tilgjengelig fra 15. juni 20.

​Vi tilbyr IgG-antistofftest for SARS-CoV-2/COVID-19 fra 15.06.2020. Testen vi tar i bruk har hos andre vist en sensitivitet og spesifisitet på >99% dersom prøven er tatt mer enn 14 dager etter symptomdebut. I starten vil vi likevel gi ut prøvesvar med forbehold om at analysen enda ikke er validert i vår populasjon. Validering vil bli gjort fortløpende, og forbeholdet vil falle bort så snart vi mener å ha gjort en tilstrekkelig evaluering av testegenskaper; sannsynligvis i løpet av de to første ukene. På grunn av begrenset holdbarhet på analysereagensene etter de er tatt i bruk, er vi nødt til å begrense utførelse av analysen til en til to dager per uke. Om
pågangen blir stor kan dette økes til flere dager per uke.

Epidemiologisk kartlegging av annen luftveissykdom enn COVID-19


Det rekvireres per dags dato lite luftveisdiagnostikk utenom analyse for COVID-19. Samtidig ser vi at det er en del luftveissykdom i befolkningen som vi ikke har oversikt over årsaken til. Vi anser det som svært viktig å ha en bedre epidemiologisk oversikt i den fasen vi er i nå. Vi vil derfor utføre analyser for flere agens på et utvalg av prøver mottatt for undersøkelse av COVID-19. Et representativt utvalg av prøver vil derfor i tillegg til SARS-CoV-2 bli undersøkt for Influensavirus A/B, RS-virus, metapneumovirus, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae og Bordetella pertussis. Noen rekvirenter vil derfor oppleve å få svar på undersøkelser som ikke er rekvirert. 

Foto: Molekylærbiolog analyserer Covid-19

Molekylærbiolog Siw Basmoen analyserer Covid-19