Avdeling for medisinsk biokjemi

Avdeling for medisinsk biokjemi utfører blodprøvetaking på pasientar innlagt i sjukehusa og i poliklinikken. Vi analyserer prøver innan fagfelta medisinsk biokjemi, immunologi og transfusjonsmedisin, samt tapping og framstilling av blodkomponentar ved alle fire sjukehusa i Møre og Romsdal.

Avdelingssjef er Brit Valaas Viddal.

Les meir om Avdeling for medisinsk biokjemi

Avdeling for medisinsk biokjemi

Avdeling for medisinsk biokjemi underviser og rettleiar bioingeniørstudentar, medisinstudentar og andre yrkesgrupper innan aktuelle laboratoriefaglege emne. Under denne høyrer pasientnære undersøkingar heime.


Les meir om våre tenester


Informasjon frå laboratoriet

Nr. 01/2018 Informasjonsskriv om blanding av rør

Nr. 16/2017 Cøliaki -relaterte analyser og svarutgivelse
Nr. 15/2017 Konsentrasjonsmåling av gentamicin og tobramycin
Nr. 13/2017 Signering av rør til pretransfusjonsprøver
Nr. 12/2017 Felles referanseintervall i avdelingen
Nr. 11/2017 Info oppdatering InterInfo prosedyre
Nr. 10/2017 Justering av referanseintervall for serum-folat
Nr. 08/2017 Overgang fra plasma til serum
Nr. 07/2017 AFP alfa-føto-protein analysen flyttes til Ålesund
Nr. 06/2017 Ny analyse kalprotektin
Nr. 05/2017 Overgang fra plasma til serum
Nr. 04/2017 Overgang fra plasma til serum
Nr. 03/2017 Nedleggelse av analysen kappa/Lambda lette kjeder i urin
Nr. 02/2017 Immunglobulin M - ny metode
Nr. 01/2017 Svangerskapsprøver

Eldre utgåver frå medisinsk biokjemi, KristiansundEldre utgåver frå medisinsk biokjemi, MoldeEldre utgåver frå medisinsk biokjemi, VoldaEldre utgåver frå medisinsk biokjemi, Ålesund

Stabstillingar

Avdelingssjef: Brit Valaas Viddal
Brit.valaas.viddal@helse-mr.no

Medisinskfagleg rådgivar
Spesialist i medisinsk biokjemi: Jon Kvannes
jon.kvannes@helse-mr.no

Laboratoriefagleg rådgivar
Europeisk spesialist i klinisk kjemi og laboratoriemedisin: Lutz Schwettmann
lutz.Schwettmann@helse-mr.no

Organisasjonskart

Organisering av avdeling for medisinsk biokjemi.

Kontakt

Ta direkte kontakt med seksjonane.
E-post
Postadresse
Helse Møre og Romsdal HF
Postboks 1600
6026 Ålesund

Arteriell blodgass Kristiansundhttps://helse-mr.no/behandlinger/arteriell-blodgass-kristiansundArteriell blodgass KristiansundAArteriell blodgassArteriell blodgassArteriell blodgassArteriell blodgass
Arteriell blodgass Moldehttps://helse-mr.no/behandlinger/arteriell-blodgass-moldeArteriell blodgass MoldeAArteriell blodgassArteriell blodgassArteriell blodgassArteriell blodgass
Arteriell blodgass Voldahttps://helse-mr.no/behandlinger/arteriell-blodgass-voldaArteriell blodgass VoldaAArteriell blodgassArteriell blodgassArteriell blodgassArteriell blodgass
Arteriell blodgass Ålesundhttps://helse-mr.no/behandlinger/arteriell-blodgass-alesundArteriell blodgass ÅlesundAArteriell blodgassArteriell blodgassArteriell blodgassArteriell blodgass
Blodgiving Kristiansundhttps://helse-mr.no/behandlinger/blodgiving-kristiansundBlodgiving KristiansundBBlodgivingBlodgivingBlodgivingBlodgiving
Blodgiving Moldehttps://helse-mr.no/behandlinger/blodgiving-moldeBlodgiving MoldeBBlodgivingBlodgivingBlodgivingBlodgiving
Blodgiving Voldahttps://helse-mr.no/behandlinger/blodgiving-voldaBlodgiving VoldaBBlodgivingBlodgivingBlodgivingBlodgiving
Blodgiving Ålesundhttps://helse-mr.no/behandlinger/blodgiving-alesundBlodgiving ÅlesundBBlodgivingBlodgivingBlodgivingBlodgiving
Blodprøve Kristiansundhttps://helse-mr.no/behandlinger/blodprove-kristiansundBlodprøve KristiansundBBlodprøveBlodprøveBlodprøveBlodprøve
Blodprøve Moldehttps://helse-mr.no/behandlinger/blodprove-moldeBlodprøve MoldeBBlodprøveBlodprøveBlodprøveBlodprøve
Blodprøve Voldahttps://helse-mr.no/behandlinger/blodprove-voldaBlodprøve VoldaBBlodprøveBlodprøveBlodprøveBlodprøve
Blodprøve Ålesundhttps://helse-mr.no/behandlinger/blodprove-alesundBlodprøve ÅlesundBBlodprøveBlodprøveBlodprøveBlodprøve

Medisinsk biokjemi Kristiansundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-diagnostikk/avdeling-for-medisinsk-biokjemi/avdeling-for-medisinsk-biokjemi-seksjon-kristiansundMedisinsk biokjemi KristiansundVi tilbyr tjenester innen klinisk kjemi, hematologi/koagulasjon og blodbank. Vi analyserer prøver både internt frå sjukehuset og frå primærhelsetjenesten. Ver merksam på at poliklinisk prøvetaking etter kl. 15:00 vert utført berre etter a...
Medisinsk biokjemi Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-diagnostikk/avdeling-for-medisinsk-biokjemi/avdeling-for-medisinsk-biokjemiseksjon-moldeMedisinsk biokjemi Molde
Medisinsk biokjemi Voldahttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-diagnostikk/avdeling-for-medisinsk-biokjemi/avdeling-for-medisinsk-biokjemi-seksjon-voldaMedisinsk biokjemi VoldaEininga tilbyr tjenester innen klinisk kjemi, hematologi/koagulasjon og blodbank. Vi analyserer prøver både internt frå sjukehuset og frå primærhelsetjenesten og sjukeheimar i nærområdet.  Vi samarbeider tett med medisinsk biokjemi i Ålesu...
Medisinsk biokjemi Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-diagnostikk/avdeling-for-medisinsk-biokjemi/avdeling-for-medisinsk-biokjemi-seksjon-alesundMedisinsk biokjemi ÅlesundVi tilbyr tjenester innen klinisk kjemi, hematologi/koagulasjon og blodbank. Vi analyserer prøver både internt frå sjukehuset og frå primærhelsetjenesten. 86% av analysevolumet, prøvetaking og dei fleste funksjonane ved blodbanken er akkre...

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.