Avdeling for medisinsk biokjemi

Avdeling for medisinsk biokjemi utfører blodprøvetaking på pasientar innlagt i sjukehusa og i poliklinikken. Vi analyserer prøver innan fagfelta medisinsk biokjemi, immunologi og transfusjonsmedisin, samt tapping og framstilling av blodkomponentar ved alle fire sjukehusa i Møre og Romsdal.

Avdelingssjef er Brit Valaas Viddal.

Les meir om Avdeling for medisinsk biokjemi

Avdeling for medisinsk biokjemi

Avdeling for medisinsk biokjemi underviser og rettleiar bioingeniørstudentar, medisinstudentar og andre yrkesgrupper innan aktuelle laboratoriefaglege emne. Under denne høyrer pasientnære undersøkingar heime.


Les meir om våre tenester


Informasjon frå laboratoriet

Nr. 10/2020 Immunologisk test på okkult blod i avføring (iFOB)
Nr. 06/2020 Aldersavhengige grenseverdier for D-dimer
Nr. 05/2020 Prøvetaking av pasienter som har covid-19
Nr. 04/2020 Nytt tilbud innen allergidiagnostikk
Nr. 03/2020 Analysering av procalcitonin
Nr. 02/2020 Viktig ved prøvetaking til iFOB
Nr. 01/2020 Ny analyse S-Bikarbonat (total C02)

Nr. 21/2019 Anbefalte analyser
                      Noklus anbefalte analyser
Nr. 20/2019 Nedleggelse av Hemofec-testen
Nr. 19/2019 Endring av metode for analysering av GH IGF-1 og IGFBP-3
Nr. 18/2019 Ny analyse NSE
Prøvetaking til blod i avføring
Nr. 16/2019 Nytt referanseintervall for IgA anti-tTG, IgG anti-DGP, anti-CCP, S-klorid og spermier
Nr. 15/2019 Immunologisk test på okkult blod i avføring (iFOB)
Nr. 14/2019 Endring i nivå for seksualhormonbindende globulin (SHBG)
Nr. 13/2019 Interferens ved analysering av Vankomycin i serum
Nr. 12/2019 Nytt referanseintervall S-kobalamin og anbefalt nivå for S-folat
Nr. 11/2019 Harmonisering av referanseintervall for C-peptid
Nr. 10/2019 Harmonisering av referanseintervall og enhet
Nr. 07/2019 Prøvetaking av sendeprøver påska 2019
Nr. 06/2019 Forsendelse og innhenting av prøver til HMR i påska 2019
Nr. 04/2019 EDTA-plasma for PTH
Nr. 03/2019 Restandardisering Ferritin
Nr. 02/2019 Endring av metode for analysering av revmatoide faktorer

Nr. 16/2018 Harmonisering av referanseintervall for hematologiske analyser
Nr. 15/2018 Endring av måleenhet HbA1c
Nr. 11/2018 Svarrapportering proteinanalyser Molde
Nr. 10/2018 Sæd analyse endringer
Nr. 09/2018 INR analysering hos pasienter med antifosfolipidsyndrom
Nr. 08/2018 Feil rapportering av fri androgen index
Nr. 07/2018 Endring av konsentrasjonsnivå av kreatinin i Ålesund og Molde
Nr. 05/2018 Kalprotektin. Informasjon til pasientene.
Nr. 04/2018 Endring av metode for analysering av testosteron og SHBG
Nr. 03/2018 Endring av metode for analysering av tumormarkører
Nr. 01/2018 Informasjonsskriv om blanding av rør

Nr. 16/2017 Cøliaki -relaterte analyser og svarutgivelse
Nr. 15/2017 Konsentrasjonsmåling av gentamicin og tobramycin
Nr. 13/2017 Signering av rør til pretransfusjonsprøver
Nr. 12/2017 Felles referanseintervall i avdelingen
Nr. 11/2017 Info oppdatering InterInfo prosedyre
Nr. 10/2017 Justering av referanseintervall for serum-folat
Nr. 08/2017 Overgang fra plasma til serum
Nr. 07/2017 AFP alfa-føto-protein analysen flyttes til Ålesund
Nr. 06/2017 Ny analyse kalprotektin
Nr. 05/2017 Overgang fra plasma til serum
Nr. 04/2017 Overgang fra plasma til serum
Nr. 03/2017 Nedleggelse av analysen kappa/Lambda lette kjeder i urin
Nr. 02/2017 Immunglobulin M - ny metode
Nr. 01/2017 Svangerskapsprøver


Stabstillingar

Avdelingssjef: Brit Valaas Viddal
Brit.valaas.viddal@helse-mr.no

Medisinskfagleg rådgivar
Spesialist i medisinsk biokjemi: Jon Kvannes
jon.kvannes@helse-mr.no

Laboratoriefagleg rådgivar
Europeisk spesialist i klinisk kjemi og laboratoriemedisin: Lutz Schwettmann
lutz.Schwettmann@helse-mr.no

Organisasjonskart

Organisering av avdeling for medisinsk biokjemi.

Kontaktinformasjon

Ta direkte kontakt med seksjonane.
E-post
Postadresse
Helse Møre og Romsdal HF
Postboks 1600
6026 Ålesund

Arteriell blodgass Kristiansundhttps://helse-mr.no/behandlinger/arteriell-blodgass-kristiansundArteriell blodgass KristiansundAArteriell blodgassArteriell blodgassArteriell blodgassArteriell blodgass
Arteriell blodgass Moldehttps://helse-mr.no/behandlinger/arteriell-blodgass-moldeArteriell blodgass MoldeAArteriell blodgassArteriell blodgassArteriell blodgassArteriell blodgass
Arteriell blodgass Voldahttps://helse-mr.no/behandlinger/arteriell-blodgass-voldaArteriell blodgass VoldaAArteriell blodgassArteriell blodgassArteriell blodgassArteriell blodgass
Arteriell blodgass Ålesundhttps://helse-mr.no/behandlinger/arteriell-blodgass-alesundArteriell blodgass ÅlesundAArteriell blodgassArteriell blodgassArteriell blodgassArteriell blodgass
Blodgiving Kristiansundhttps://helse-mr.no/behandlinger/blodgiving-kristiansundBlodgiving KristiansundBBlodgivingBlodgivingBlodgivingBlodgiving
Blodgiving Moldehttps://helse-mr.no/behandlinger/blodgiving-moldeBlodgiving MoldeBBlodgivingBlodgivingBlodgivingBlodgiving
Blodgiving Voldahttps://helse-mr.no/behandlinger/blodgiving-voldaBlodgiving VoldaBBlodgivingBlodgivingBlodgivingBlodgiving
Blodgiving Ålesundhttps://helse-mr.no/behandlinger/blodgiving-alesundBlodgiving ÅlesundBBlodgivingBlodgivingBlodgivingBlodgiving
Blodprøve Kristiansundhttps://helse-mr.no/behandlinger/blodprove-kristiansundBlodprøve KristiansundBBlodprøveBlodprøveBlodprøveBlodprøve
Blodprøve Moldehttps://helse-mr.no/behandlinger/blodprove-moldeBlodprøve MoldeBBlodprøveBlodprøveBlodprøveBlodprøve
Blodprøve Voldahttps://helse-mr.no/behandlinger/blodprove-voldaBlodprøve VoldaBBlodprøveBlodprøveBlodprøveBlodprøve
Blodprøve Ålesundhttps://helse-mr.no/behandlinger/blodprove-alesundBlodprøve ÅlesundBBlodprøveBlodprøveBlodprøveBlodprøve

Arrangement

Medisinsk biokjemi Kristiansundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-diagnostikk/avdeling-for-medisinsk-biokjemi/medisinsk-biokjemi-kristiansundMedisinsk biokjemi KristiansundVi tilbyr tjenester innen klinisk kjemi, hematologi/koagulasjon og blodbank. Vi analyserer prøver både internt frå sjukehuset og frå primærhelsetjenesten. Ver merksam på at poliklinisk prøvetaking etter kl. 15:00 vert utført berre etter a...
Medisinsk biokjemi Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-diagnostikk/avdeling-for-medisinsk-biokjemi/medisinsk-biokjemi-moldeMedisinsk biokjemi Molde
Medisinsk biokjemi Voldahttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-diagnostikk/avdeling-for-medisinsk-biokjemi/medisinsk-biokjemi-voldaMedisinsk biokjemi VoldaEininga tilbyr tjenester innen klinisk kjemi, hematologi/koagulasjon og blodbank. Vi analyserer prøver både internt frå sjukehuset og frå primærhelsetjenesten og sjukeheimar i nærområdet.  Vi samarbeider tett med medisinsk biokjemi i Ålesu...
Medisinsk biokjemi Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-diagnostikk/avdeling-for-medisinsk-biokjemi/medisinsk-biokjemi-alesundMedisinsk biokjemi ÅlesundVi tilbyr tjenester innen klinisk kjemi, hematologi/koagulasjon og blodbank. Vi analyserer prøver både internt frå sjukehuset og frå primærhelsetjenesten. 86% av analysevolumet, prøvetaking og dei fleste funksjonane ved blodbanken er akkre...

Fann du det du leita etter?