Medisinsk biokjemi Kristiansund

Vi tilbyr tenester innan klinisk kjemi, hematologi/koagulasjon og blodbank. Vi analyserer prøver både internt frå sjukehuset og frå primærhelsetenesta.

Les meir om Medisinsk biokjemi Kristiansund

Medisinsk biokjemi Kristiansund

Opningstider for poliklinisk prøvetaking er måndag - fredag kl. 08:00 - 15:00.

Ver merksam på at poliklinisk prøvetaking etter kl. 15:00 vert utført berre etter avtale med rekvirenten.

Dersom det må takast blodprøve etter kl. 15:00, må ein dessverre rekne med litt ventetid. Bioingeniør på vakt kan vere opptatt med prøvetaking og analysering knytt til akutte situasjonar.

Lab handboka

Lab handbok for medisinsk biokjemi

Analyseoversikt for avdeling for medisinsk biokjemi
Analytisk variasjon

Ringegrenser

Blodbanken i Kristiansund

Blodbanken ved Kristiansund sjukehus

Rekvisisjonar og prøvetakingsutstyr

Vi tilbyr våre rekvirentar elektronisk bestilling av prøvetakingsutstyr og rekvisisjonar, ved å fylle ut skjema og sende til oss.
Vi gjer merksam på at vi leverer gratis utstyr på vilkår av at prøvene vert rekvirerte og sende til laboratoria i Helse Møre og Romsdal.

Bestilling av prøvetakingsutstyr og rekvisisjonar.

Informasjon frå laboratoriet

Nyare utgåver ligg under avdelingssida for medisinsk biokjemi
Nr. 5/2015 Nedleggelse CKMB og laktosebelastning (29.06.15)

Om oss

Medisinsk biokjemi Kristiansund

Seksjonsleiar Marit Sivertsen
marit.sivertsen@helse-mr.no


Ulike fagområde ved avdelinga

Blodbanken - Fagbioingeniør Randi Tømmervåg
randi.s.tommervag@helse-mr.no

Klinisk kjemi/hormon - Fagbioingeniør Bjørnar Thoresen
bjornar.bolso.thoresen@helse-mr.no

Hematologisk/koagulasjon/blodgass - Fagbioingeniør Bjørn Ødegaard
bjorn.odegaard@helse-mr.no

Preanalyse - Fagbioingeniør Inger Berger
inger.berger@helse-mr.no

Kontaktinformasjon

Oppmøtestad
Laboratoriet finn du i 2. etasje (plan 1).
Bruk hovudinngangen til sjukehuset.
Besøkstider
måndag - fredag Kl. 08:00 - 15:00
Telefon
71 12 20 75
måndag - fredag Kl. 08:00 - 15:00
E-post
Postadresse
Helse Møre og Romsdal HF
Postboks 1600
6026 Ålesund
Kristiansund sjukehus
Besøksadresse
Herman Døhlens vei 1(Kart)
6508 Kristiansund
Telefon
71 12 00 00
Medisinsk nødtelefon 1 1 3

KORONAVIRUSET: Viktig informasjon til besøkande

​For å unngå koronasmitte har vi restriksjonar for besøk på sjukehusa. Viss du planlegg eit besøk, må du gjere deg kjent med gjeldande rutine.

Gjeldande rutine finn du her

Praktisk informasjon

Barn som pårørande

​Barn og unge blir påverka når nokon i familen blir sjuke. Dei treng å forstå kva som skjer. Vi på sjukehuset skal bidra til at barn og ungdom blir tatt godt vare på i slike situasjonar. 

Les om kva vi gjer for barn og ungdom som er pårørande

Internett/Wifi

Pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett i deler av sjukehuset, men diverre ikkje i alle avdelingar/etasjar enno. Utbygging av dekninga pågår. Sjå etter GjestenettHMN på mobil eller datamaskin.

 

Passord på SMS
Når du opnar nettlesaren får du opp ei side der du kan bestille gratis passord for å logge deg på nettet. Dette passordet varer ei veke. Du blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt, og får då tilsendt eit passord på SMS.  

 

 


Presteteneste

Treng du nokon å snakke med? ​
Prestetenesta er tilgjengeleg for å lytte til deg, om du berre vil slå av ein prat eller dele ting du tenker på.

Prestetenesta si viktigaste oppgåve er samtalar med pasientar og pårørande. Dei tilbyr også undervising, rettleiing, og samtalegrupper, både for pasientar og tilsette.

Presten og diakonen er her for alle, og kan formidle kontakt med andre trussamfunn, religionar eller livssynsorganisasjonar.

Kontaktinformasjon og meir om prestetenesta

Reise og tilkomst

Pasientreiser er reiser til og frå offentleg godkjent behandling. Sjukehuset har ansvaret for pasientreiser og dekker rimelegaste reisemåte for pasienten. Meir informasjon om pasientreiser finn du på helsenorge.no

Buss

Fram Ekspress og alle andre bussar går innom busslomma ved sjukehuset i Volda og i Ålesund. Unntak: Flybussen i Ålesund stoppar berre ved busslomme oppe ved hovudvegen. I Molde og Kristiansund går ikkje Fram Ekspress til sjukehusa, men korresponderer med bybuss i begge byane.

Fly
Molde lufthavn, Årø ligg om lag 7 km frå Molde sjukehus.

Kristiansund lufthavn, Kverberget ligg om lag 8 km frå Kristiansund sjukehus.

Ørsta-Volda lufthamn, Hovden ligg om lag 8 km frå Volda sjukehus

Ålesund lufthavn, Vigra ligg om lag 23 km frå Ålesund sjukehus. 
 

Servicetorget

​Du finn oss i hovudvestibylen. Ta kontakt med oss om du treng vegskildring til avdelinga du skal besøke, om du har behov for å betale poliklinikk-timen din kontant, hjelp til å bestille drosje, eller andre serviceoppgåver.

Opningstid

Kvardagar: 07.30–21.00

Laurdag: 10.00–17.00

Søndag: 12.00–19.00

Sjukehusapoteket i Kristiansund

Spisestader

​Kantina i 2. etasje er open for pasientar, pårørande og tilsette.

Kantina har følgjande opningstider:

  • Måndag til fredag: kl 10.00 - 14.00
  • Helg og høgtid: stengt  

I tillegg kan du finne kiosk i 1. etasje ved Kristiansund sjukehus.

Ta bilde?

​Mange pasientar og pårørande ønsker å ta bilde eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Det kan du gjere så lenge det er deg sjølv, pårørande eller vener som blir avbilda.

Det ikkje er lov å ta bilde av medpasientar eller tilsette uten at dei har sagt at det er greit.

Vi håper alle viser respekt for personvernet under besøket på sjukehuset.

Arteriell blodgass Kristiansundhttps://helse-mr.no/behandlinger/arteriell-blodgass-kristiansundArteriell blodgass KristiansundAArteriell blodgassArteriell blodgassArteriell blodgassArteriell blodgass
Blodgiving Kristiansundhttps://helse-mr.no/behandlinger/blodgiving-kristiansundBlodgiving KristiansundBBlodgivingBlodgivingBlodgivingBlodgiving
Blodprøve Kristiansundhttps://helse-mr.no/behandlinger/blodprove-kristiansundBlodprøve KristiansundBBlodprøveBlodprøveBlodprøveBlodprøve

Blodbanken Kristiansundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-diagnostikk/avdeling-for-medisinsk-biokjemi/medisinsk-biokjemi-kristiansund/blodbanken-kristiansundBlodbanken Kristiansund Blodbanken i Kristiansund har om lag 1700 tappingar i året, fordelt på 900 aktive blodgivarar. Vi treng 150 nye blodgivarar årleg. Blodgiving er frivillig og ein får inga betaling, men ei lita gåve som takk for hjelpa.

Fann du det du leita etter?