Blodbanken Kristiansund

Blodbanken i Kristiansund har om lag 1700 tappingar i året, fordelt på 900 aktive blodgivarar. Vi treng 150 nye blodgivarar årleg.

Les meir om Blodbanken Kristiansund

Blodbanken Kristiansund

Blodgiving er frivillig og ein får inga betaling men ei lita gåve som takk for hjelpa.

Ønsker du å bli blodgivar?
Registrer deg via GiBlod.no eller ring blodbanken.

Etter at du har meldt deg som blodgivar få du ei timeinnkalling på blodbanken. Der tek dei blodprøvar av deg og går igjennom eit spørreskjema som du må fyllast ut. Det er først når du blir godkjend som blodgivar at du får time til blodgiving.
På grunn av restriksjoner vedgåande covid-19 vil alle bli teken imot av ein sikkerhetskontroll ved hovedinngangen til sjukehuset. Der må du vise timeinnkallinga og svare på nokre spørsmål. Dersom du har vore utenfor Norge eller hatt symptom frå luftveiane (hoste, feber, tungpust) eller symptom frå magen (kvalme, feber, diarè, oppkast) i løpet av dei siste 2 ukene kjem du ikkje inn på sjukehuset.

Velkomen til blodbanken (pdf)

Registrering av personopplysningar

For å bli blodgivar må du registrere deg i eit dataregister til Blodbanken.

Dette er nødvendig av ulike årsaker:

  • Vi må ha mogelegheit til å kome i kontakt med deg som blodgivar.
  • Vi må kunne dokumentere at gjeldande regelverk er fulgt.
  • Vi må ha oversikt over den enkelte givars tappehistorikk.
  • Vi treng å lagre ein del opplysningar om blodtyper etc. for å kunne velje riktig blod til den enkelte pasient.
  • Vi er pålagde å alltid å vite kva for blodgivar som har gitt blod til bestemte blodprodukt.


Opplysningane som blir lagra er i hovudsak

  • Namn, personnummer, adresse, telefonnummer, epostadresse, registrering av kvar tapping, blodtypeundersøkingar, prøveresultat og informasjon om korleis kvar tapping har forløpt.
  • Det er også eit tekstfelt som blir brukt til administrativ informasjon om timeavtalar. Dette kan også bli brukt til å notere at ein person er godkjent som blodgivar etter vurdering av lege, når det er nødvendig.

Som blodgivar har du krav på å få vite kva som er registrert om deg, og du kan krevje retting dersom feil informasjon er registrert.


Nye personvernreglar i 2018

Rutinane våre for lagring av personopplysningar er i tråd med det nye GDPR-lovverket. Les meir her.

Om oss

Seksjonsleiar Marit Sivertsen
marit.sivertsen@helse-mr.no

Fagbioingeniør Randi Tømmervåg
randi.tommervag@helse-mr.no

Kontaktinformasjon

Oppmøtestad
Laboratoriet finn du i 2. etasje (plan 1).
Bruk hovudinngangen til sjukehuset.
Besøkstider
måndag - fredag 08.00-14.45
Telefon
71 12 20 94
måndag - fredag 08.00 - 14.00
Ynsker du å gje blod på kveld, ta direkte kontakt med blodbanken for avtale.
E-post
Kristiansund sjukehus
Besøksadresse
Herman Døhlens vei 1(Kart)
6508 Kristiansund
Telefon
71 12 00 00
Medisinsk nødtelefon 1 1 3

KORONAVIRUSET: Viktig informasjon til pasientar og besøkande

​For å unngå koronasmitte har vi restriksjonar for besøk på sjukehusa. Viss du har fått innkalling til time, eller planlegg eit besøk, må du gjere deg kjent med gjeldande rutine.

Gjeldande rutine finn du her

Praktisk informasjon

Barn som pårørande

​Barn og unge blir påverka når nokon i familen blir sjuke. Dei treng å forstå kva som skjer. Vi på sjukehuset skal bidra til at barn og ungdom blir tatt godt vare på i slike situasjonar. 

Les om kva vi gjer for barn og ungdom som er pårørande

Internett/Wifi

Pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett i deler av sjukehuset, men diverre ikkje i alle avdelingar/etasjar enno. Utbygging av dekninga pågår. Sjå etter GjestenettHMN på mobil eller datamaskin.

 

Passord på SMS
Når du opnar nettlesaren får du opp ei side der du kan bestille gratis passord for å logge deg på nettet. Dette passordet varer ei veke. Du blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt, og får då tilsendt eit passord på SMS.  

 

 


Presteteneste

Treng du nokon å snakke med? ​
Prestetenesta er tilgjengeleg for å lytte til deg, om du berre vil slå av ein prat eller dele ting du tenker på.

Prestetenesta si viktigaste oppgåve er samtalar med pasientar og pårørande. Dei tilbyr også undervising, rettleiing, og samtalegrupper, både for pasientar og tilsette.

Presten og diakonen er her for alle, og kan formidle kontakt med andre trussamfunn, religionar eller livssynsorganisasjonar.

Kontaktinformasjon og meir om prestetenesta

Reise og tilkomst

Pasientreiser er reiser til og frå offentleg godkjent behandling. Sjukehuset har ansvaret for pasientreiser og dekker rimelegaste reisemåte for pasienten. Meir informasjon om pasientreiser finn du på helsenorge.no

Buss

Fram Ekspress og alle andre bussar går innom busslomma ved sjukehuset i Volda og i Ålesund. Unntak: Flybussen i Ålesund stoppar berre ved busslomme oppe ved hovudvegen. I Molde og Kristiansund går ikkje Fram Ekspress til sjukehusa, men korresponderer med bybuss i begge byane.

Fly
Molde lufthavn, Årø ligg om lag 7 km frå Molde sjukehus.

Kristiansund lufthavn, Kverberget ligg om lag 8 km frå Kristiansund sjukehus.

Ørsta-Volda lufthamn, Hovden ligg om lag 8 km frå Volda sjukehus

Ålesund lufthavn, Vigra ligg om lag 23 km frå Ålesund sjukehus. 
 

Servicetorget

​Du finn oss i hovudvestibylen. Ta kontakt med oss om du treng vegskildring til avdelinga du skal besøke, om du har behov for å betale poliklinikk-timen din kontant, hjelp til å bestille drosje, eller andre serviceoppgåver.

Opningstid

Kvardagar: 07.30–21.00

Laurdag: 10.00–17.00

Søndag: 12.00–19.00

Sjukehusapoteket i Kristiansund

Spisestader

​Kantina i 2. etasje er open for pasientar, pårørande og tilsette.

Kantina har følgjande opningstider:

  • Måndag til fredag: kl 10.00 - 14.00
  • Helg og høgtid: stengt  

I tillegg kan du finne kiosk i 1. etasje ved Kristiansund sjukehus.

Ta bilde?

​Mange pasientar og pårørande ønsker å ta bilde eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Det kan du gjere så lenge det er deg sjølv, pårørande eller vener som blir avbilda.

Det ikkje er lov å ta bilde av medpasientar eller tilsette uten at dei har sagt at det er greit.

Vi håper alle viser respekt for personvernet under besøket på sjukehuset.

Arrangement

Fann du det du leita etter?