Medisinsk biokjemi Molde

Avdeling for medisinsk biokjemi tilbyr tenester innan klinisk kjemi, hematologi/koagulasjon og blodbank. Her blir prøver både frå sjukehuset og frå primærhelsetenesta analysert.

Les meir om Medisinsk biokjemi Molde

Medisinsk biokjemi Molde

Opningstider for poliklinisk prøvetaking er måndag - fredag kl. 08:00 - 15:00.

Ver merksam på at poliklinisk prøvetaking etter kl. 15:00 blir utført berre etter avtale med rekvirenten.

Dersom det må takast blodprøve etter kl. 15:00, må ein dessverre rekne med litt ventetid. Bioingeniør på vakt kan vere opptatt med prøvetaking og analysering knytt til akutte situasjonar.

 

Lab handbok

Lab handbok for medisinsk biokjemi

Analyseoversikt for avdeling for medisinsk biokjemi
Analytisk variasjon

Ringegrenser

Blodbanken i Molde

Blodbanken ved Molde sjukehus

Rekvisisjonar og prøvetakingsutstyr

Vi tilbyr våre rekvirentar elektronisk bestilling av prøvetakingsutstyr og rekvisisjonar, ved å fylle ut skjema og sende til oss.
Vi gjer merksam på at vi leverer gratis utstyr på vilkår av at prøvene vert rekvirerte og sende til laboratoria i Helse Møre og Romsdal.

Bestilling av prøvetakingsutstyr og rekvisisjonar.

Fargeangivelser for prøverør til ulike analysar, Molde

Informasjon frå laboratoriet

Nyare utgåver ligg under avdelingssida for medisinsk biokjemi
Justering av referanseintervall for serum-folat (17.03.2017)
Ny analyse kalprotektin (16.03.2017)
Informasjon til pasientene (16.03.2017)
Nr. 8/2017: Overgang fra plasma til serum
Nr. 7/2017: AFP alfa-føto-protein analysen flyttes til Ålesund
Nr. 26/2016: Anti-dsDNA - ny referansegrense
Nr. 27b/2016: Albumin kreatinin ratio i urin - ny analyse i Molde
Nr. 5/2015: Nedleggelse CKMB og laktosebelastning (29.06.2015) 

Om oss

Medisinsk biokjemi Molde

Seksjonsleiar - Cecilie Eikrem Myklebust
cecilie.eikrem.myklebust@helse-mr.no


Ulike fagområde ved avdelinga

Blodbanken - Fagbioingeniør Katrine Rindarøy
katrine.rindaroy@helse-mr.no

Preanalyse/urin - Fagbioingeniør Egil Berild
egil.arve.berild@helse-mr.no

Hematologi/koagulasjon - Fagbioingeniør Heidi Holtskog
heidi.holtskog@helse-mr.no


ANA-Allergi/protein/andre kjemiske analyser - Fagbioingeniør Ida Ellegaard
ida.ellegaard@helse-mr.no

Klinisk kjemi/immunkjemi - Fagbioingeniør Lene Johnsen Strand
lene.johnsen.strand@helse-mr.no


Labekspedisjonen - Kontorfagleg koordinator Åse Gjeldvik
ase.gjeldvik@helse-mr.no

Kontaktinformasjon

Oppmøtestad
Når du kjem inn hovudinngangen til sjukehuset finn du laboratoriet i 2. etasje. Ta til høgre når du kjem opp trappa.
Besøkstider
måndag - fredag Kl. 08:00 - 15:45
Telefon
71 12 20 30
måndag - fredag Kl. 08:00 - 15:30
E-post
Postadresse
Helse Møre og Romsdal HF
Postboks 1600
6026 Ålesund
Molde sjukehus
Besøksadresse
Parkveien 84(Kart)
6407 Molde
Telefon
71 12 00 00

KORONAVIRUSET: Viktig informasjon til pasientar og besøkande

​For å unngå koronasmitte har vi restriksjonar for besøk på sjukehusa. Viss du har fått innkalling til time, eller planlegg eit besøk, må du gjere deg kjent med gjeldande rutine.

Gjeldande rutine finn du her

Praktisk informasjon

Barn som pårørande

​Barn og unge blir påverka når nokon i familen blir sjuke. Dei treng å forstå kva som skjer. Vi på sjukehuset skal bidra til at barn og ungdom blir tatt godt vare på i slike situasjonar. 

Les om kva vi gjer for barn og ungdom som er pårørande

Besøkstid Molde sjukehus

Besøkstida er kl. 17:00 - 19:00 på kvardagar, og ​mellom kl 16-18 i helger ​. Besøkjande må ta kontakt med den aktuelle avdelinga før besøket. 

Har du andre spørsmål om besøkstider, kontakt den sengeposten det gjeld eller Helse Møre og Romsdal sitt sentralbord, tlf. 71 12 00 00

 

Internett/Wifi

Pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett i deler av sjukehuset, men diverre ikkje i alle avdelingar/etasjar enno. Utbygging av dekninga pågår. Sjå etter GjestenettHMN på mobil eller datamaskin.

 

Passord på SMS
Når du opnar nettlesaren får du opp ei side der du kan bestille gratis passord for å logge deg på nettet. Dette passordet varer ei veke. Du blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt, og får då tilsendt eit passord på SMS.  

 

 


Presteteneste

Treng du nokon å snakke med? ​
Prestetenesta er tilgjengeleg for å lytte til deg, om du berre vil slå av ein prat eller dele ting du tenker på.

Prestetenesta si viktigaste oppgåve er samtalar med pasientar og pårørande. Dei tilbyr også undervising, rettleiing, og samtalegrupper, både for pasientar og tilsette.

Presten og diakonen er her for alle, og kan formidle kontakt med andre trussamfunn, religionar eller livssynsorganisasjonar.

Kontaktinformasjon og meir om prestetenesta

Reise og tilkomst

Pasientreiser er reiser til og frå offentleg godkjent behandling. Sjukehuset har ansvaret for pasientreiser og dekker rimelegaste reisemåte for pasienten. Meir informasjon om pasientreiser finn du på helsenorge.no

Buss

Fram Ekspress og alle andre bussar går innom busslomma ved sjukehuset i Volda og i Ålesund. Unntak: Flybussen i Ålesund stoppar berre ved busslomme oppe ved hovudvegen. I Molde og Kristiansund går ikkje Fram Ekspress til sjukehusa, men korresponderer med bybuss i begge byane.

Fly
Molde lufthavn, Årø ligg om lag 7 km frå Molde sjukehus.

Kristiansund lufthavn, Kverberget ligg om lag 8 km frå Kristiansund sjukehus.

Ørsta-Volda lufthamn, Hovden ligg om lag 8 km frå Volda sjukehus

Ålesund lufthavn, Vigra ligg om lag 23 km frå Ålesund sjukehus. 
 

Servicetorget

​Du finn oss i hovudvestibylen. Ta kontakt med oss om du treng vegskildring til avdelinga du skal besøke, om du har behov for å betale poliklinikk-timen din kontant, hjelp til å bestille drosje, eller andre serviceoppgåver.

Opningstid

Kvardagar: 07.30–21.00

Laurdag og søndag: 10.00–19.00

Sjukehusapoteket i Molde

Spisestader

​Kantina i sokkeletasjen (aust) er open for pasientar, pårørande og tilsette.

Kantina har følgjande opningstider:

  • Måndag til fredag: 09.00 - 15.30
  • Laurdag og søndag: stengt

Ta bilde?

​Mange pasientar og pårørande ønsker å ta bilde eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Det kan du gjere så lenge det er deg sjølv, pårørande eller vener som blir avbilda.

Det ikkje er lov å ta bilde av medpasientar eller tilsette uten at dei har sagt at det er greit.

Vi håper alle viser respekt for personvernet under besøket på sjukehuset.

Arteriell blodgass Moldehttps://helse-mr.no/behandlinger/arteriell-blodgass-moldeArteriell blodgass MoldeAArteriell blodgassArteriell blodgassArteriell blodgassArteriell blodgass
Blodprøve Moldehttps://helse-mr.no/behandlinger/blodprove-moldeBlodprøve MoldeBBlodprøveBlodprøveBlodprøveBlodprøve

Blodbanken Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-diagnostikk/avdeling-for-medisinsk-biokjemi/medisinsk-biokjemi-molde/blodbanken-moldeBlodbanken MoldeBlodbanken i Molde utfører totalt ca 2300 tappinger i året, hvorav ca 200 ved tappestasjonen på Sunndalsøra. Vi har ca 1300 aktive blodgivere. Vi treng minimum 200 nye blodgivere årlig.Å gi blod er frivillig. Den som gir blod får ingen beta...

Fann du det du leita etter?