HELSENORGE

Medisinsk biokjemi Molde

Avdeling for medisinsk biokjemi tilbyr tenester innan klinisk kjemi, hematologi/koagulasjon og blodbank. Her blir prøver både frå sjukehuset og frå primærhelsetenesta analysert.

Fann du det du leita etter?