Medisinsk biokjemi Volda

Avdeling for medisinsk biokjemi tilbyr tenester innan klinisk kjemi, hematologi/koagulasjon og blodbank. I tillegg til prøver frå eigne pasientar ved sjukehuset, tek vi imot prøver til analyse frå legekontor og sjukeheimar i nærområdet. Vi samarbeider tett med medisinsk biokjemi ved Ålesund sjukehus.

Les meir om Medisinsk biokjemi Volda

Medisinsk biokjemi Volda

Opningstider for poliklinisk prøvetaking er måndag - fredag kl. 08:00 - 15:00

Ver merksam på at poliklinisk prøvetaking etter kl. 15:00 vert utført berre etter avtale med rekvirenten.

Lab handbok

Lab handbok for medisinsk biokjemi

Analyseoversikt for avdeling for medisinsk biokjemi
Analytisk variasjon

Ringegrenser

Blodbanken i Volda

Blodbanken ved Volda sjukehus 

Rekvisisjonar og prøvetakingsutstyr


Glas til spesialanalysar kan ein bestille ved å ta kontakt med Avdeling for medisinsk biokjemi
Telefon:  70 10 56 00

Transportmedium til HPV-test kan ein bestille hos cytologi prøvemottak
Telefon: 70 10 66 32

Rekvisita og rekvisisjonar

Vi tilbyr våre rekvirentar elektronisk bestilling av prøvetakingsutstyr og rekvisisjonar, ved å fylle ut skjema og sende til oss.
Vi gjer merksam på at vi leverer gratis utstyr på vilkår av at prøvene vert rekvirerte og sende til laboratoria i Helse Møre og Romsdal.

Bestilling av prøvetakingsutstyr og rekvisisjonar. (kjem)

Informasjon frå laboratoriet

Nyare utgåver ligg under avdelingssida for medisinsk biokjemi
Nr. 14/2015 Overgang til nye metodar (november 2015)
Nr. 13/2015 NT-proBNP (november 2015)
Nr. 12/2015 hs Troponin T (november 2015)
Nr. 11/2015 CDT (September 2015)
Nr. 8/2015 eGDR (CKD-EPI) (Mai 2015)
Nr. 6/2015 Ny enhet IGF-1 (April 2015)
Nr. 4/2015 CA 19-9 (Mars 2015)
Nr. 3/2015 Makroprolaktin (Mars 2015)
Nr. 16/2015 Protein S (fritt) (Desember 2014)
Nr. 14/2014 Veksthormon, IGF-1 og IGFBP-3 (September 2014)
Nr. 7/2014 Tobramycin (Mars 2014)

Om oss

Medisinsk biokjemi Volda

Seksjonsleiar Joar Ulstein
joar.ulstein@helse-mr.no


Ulike fagområde ved avdelinga

Blodbanken - Fagbioingeniør Karin Kringstad Bjørdal
karin.kringstad.bjordal@helse-mr.no

Hematologi/koagulasjon - Fagbioingeniør Hanne Håskjold
hanne.haskjold@helse-mr.no

Preanalyse - Fagbioingeniør Monica Hovdenakk Engeset
monica.hovdenakk.engeset@helse-mr.no

Klinisk kjemi - Fagbioingeniør Oddvar Fossheim
oddvar.fossheim@helse-mr.no

Lab ekspedisjon - Helsesekretær Ingrid Myklebust
ingrid.myklebust@helse-mr.no

Kontaktinformasjon

Oppmøtestad
Laboratoriet finn du i 1. etasje. Bruk hovudinngangen til sjukehuset.
Besøkstider
måndag - fredag Kl. 08:00 - 15:00
Telefon
70 05 82 91
måndag - fredag Kl. 08:00 - 15:00
E-post
Postadresse
Helse Møre og Romsdal HF
Postboks 1600
6026 Ålesund
Volda sjukehus
Besøksadresse
Kløvertunvegen 1(Kart)
Telefon
70 05 82 00
Medisinsk nødtelefon 1 1 3

KORONAVIRUSET: Viktig informasjon til pasientar og besøkande

​For å unngå koronasmitte har vi restriksjonar for besøk på sjukehusa. Viss du har fått innkalling til time, eller planlegg eit besøk, må du gjere deg kjent med gjeldande rutine.

Gjeldande rutine finn du her

Praktisk informasjon

Barn som pårørande

​Barn og unge blir påverka når nokon i familen blir sjuke. Dei treng å forstå kva som skjer. Vi på sjukehuset skal bidra til at barn og ungdom blir tatt godt vare på i slike situasjonar. 

Les om kva vi gjer for barn og ungdom som er pårørande

Besøkstid Volda sjukehus

Besøkstida er kl. 17:00 - 19:00 på kvardagar, og ​mellom kl 16-18 i helger ​. Besøkjande må ta kontakt med den aktuelle avdelinga før besøket. 

Internett/Wifi

Pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett i deler av sjukehuset, men diverre ikkje i alle avdelingar/etasjar enno. Utbygging av dekninga pågår. Sjå etter GjestenettHMN på mobil eller datamaskin.

 

Passord på SMS
Når du opnar nettlesaren får du opp ei side der du kan bestille gratis passord for å logge deg på nettet. Dette passordet varer ei veke. Du blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt, og får då tilsendt eit passord på SMS.  

 

 


Parkering

Ved Volda sjukehus finn du dei fleste parkeringsplassane på oppsida (nordsida) av sjukehuset. I tillegg er det noko parkeringsareal mellom DPS-et og hovudbygget. Det er kostnadsfritt å parkere ved sjukehuset. HC-parkering ved hovudinngangen, akuttmottaket, DPS og BUP. Det er moglegheit for av- og påstiging rett utanfor hovudinngangen.


 

Pasienttelefon

På avdelingane er det telefonar ved alle sengene. Det er også telefonautomatar i alle etasjar.

 

Presteteneste

Treng du nokon å snakke med? ​
Prestetenesta er tilgjengeleg for å lytte til deg, om du berre vil slå av ein prat eller dele ting du tenker på.

Prestetenesta si viktigaste oppgåve er samtalar med pasientar og pårørande. Dei tilbyr også undervising, rettleiing, og samtalegrupper, både for pasientar og tilsette.

Presten og diakonen er her for alle, og kan formidle kontakt med andre trussamfunn, religionar eller livssynsorganisasjonar.

Kontaktinformasjon og meir om prestetenesta

Reise og tilkomst

Pasientreiser er reiser til og frå offentleg godkjent behandling. Sjukehuset har ansvaret for pasientreiser og dekker rimelegaste reisemåte for pasienten. Meir informasjon om pasientreiser finn du på helsenorge.no

Buss

Fram Ekspress og alle andre bussar går innom busslomma ved sjukehuset i Volda og i Ålesund. Unntak: Flybussen i Ålesund stoppar berre ved busslomme oppe ved hovudvegen. I Molde og Kristiansund går ikkje Fram Ekspress til sjukehusa, men korresponderer med bybuss i begge byane.

Fly
Molde lufthavn, Årø ligg om lag 7 km frå Molde sjukehus.

Kristiansund lufthavn, Kverberget ligg om lag 8 km frå Kristiansund sjukehus.

Ørsta-Volda lufthamn, Hovden ligg om lag 8 km frå Volda sjukehus

Ålesund lufthavn, Vigra ligg om lag 23 km frå Ålesund sjukehus. 
 

Servicetorget

​Du finn oss i hovudvestibylen. Ta kontakt med oss om du treng vegskildring til avdelinga du skal besøke, om du har behov for å betale poliklinikk-timen din kontant, hjelp til å bestille drosje, eller andre serviceoppgåver.

Opningstid

08.00–16.30

Spisestader

​Kantina i underetasjen er open for pasientar, pårørande og tilsette. Vi har middagsservering kvar dag frå kl 12.00 - 16.00 i tillegg til litt kioskvarer, krigler, kaker og påsmurt brødmat. Vi har også pålegg og brødmat som du kan smøre sjølv.

Kantina har følgjande opningstider:

  • Måndag til fredag: kl 08.00 - 16.00
  • Laurdag og søndag: kl 12.00 - 16.00

 

Ta bilde?

​Mange pasientar og pårørande ønsker å ta bilde eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Det kan du gjere så lenge det er deg sjølv, pårørande eller vener som blir avbilda.

Det ikkje er lov å ta bilde av medpasientar eller tilsette uten at dei har sagt at det er greit.

Vi håper alle viser respekt for personvernet under besøket på sjukehuset.

Arteriell blodgass Voldahttps://helse-mr.no/behandlinger/arteriell-blodgass-voldaArteriell blodgass VoldaAArteriell blodgassArteriell blodgassArteriell blodgassArteriell blodgass
Blodprøve Voldahttps://helse-mr.no/behandlinger/blodprove-voldaBlodprøve VoldaBBlodprøveBlodprøveBlodprøveBlodprøve

Blodbanken Voldahttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-diagnostikk/avdeling-for-medisinsk-biokjemi/medisinsk-biokjemi-volda/blodbanken-voldaBlodbanken VoldaBlodbanken i Volda har om lag 900 tappingar i året, fordelt på ca. 500 aktive blodgivarar. Vi treng 50-60 nye blodgivarar kvart år. Blod og blodprodukt vert nytta ved operasjonar, til medisinske pasientar og som beredskapslager i tilfelle d...

Fann du det du leita etter?