HELSENORGE
BIOPOSTEN

Avdeling for patologi samlokaliseres ved Ålesund sjukehus

Endringer ved samlokalisering når avdeling for patologi Molde legges ned fra 1. juli 2020.

​Endringer i forbindelse med samlokalisering


Forsendelse av prøver:
Legekontor som har avtale om henting av prøver, benytter fortsatt denne ordningen, men må fra 1. juli 2020 legge alle patologi-prøver + rekvisisjoner i egen konvolutt/plastpose merket "Patologi, Ålesund". Sjukehuset sørger for videre transport av prøvene. De blå transportboksene til patologi-prøver utgår.

Legekontor som i dag benytter posten, skal fortsette med det, men må bestille fraktetiketter til Ålesund sjukehus.
Husk å skru korken godt igjen og benytt transporthylse! Merk konvolutten "Patologi Ålesund".

Konvoluttene kan bestilles via nettsiden til Avdeling for patologi, Ålesund, velg bestillingssiden «Samla bestilling av prøvetakingsutstyr, alle laboratoriefag Ålesund». Følg denne lenken.  

Foto: Tilsette ved avdeling for patologi i Ålesund

Tilsette ved avdeling for patologi i Ålesund