HELSENORGE
BIOPOSTEN

Bakteriologisk prøvetaking ved spinalpunksjon

Nye rutiner ved prøvetaking hos pasienter med meningitt.

Avdeling for medisinsk mikrobiologi har lagt om rutiner ved prøvetakning hos pasienter med meningitt. Vi ønsker ikke lengre at man sår ut spinalvæske direkte på agarskåler etter prøvetakning.
Det er flere årsaker til at vi ikke ønsker dette lengre:

  1. Direkte inokulering på blodkulturmedier er langt mer sensitivt og gir raskere oppvekst.
  2. Agarskåler brukt til direkte utsåing blir forurenset med mikrober under prøvetakning eller ved transport til laboratoriet. Dette gjør tolkning av diagnostikken vanskelig, og i verste fall kan man ende opp med feil diagnose. 
  3. Det skal ofte utføres mange analyser på spinalvæske, og det er vanlig at man har for lite prøvemateriale til å gjøre alle analysene som burde være gjort. Rutiner som gir liten diagnostisk nytte bør derfor begrenses til et minimum. 
Gjeldende EQS prosedyrer for spinalpunksjon oppdateres for å stemme overens med overstående. Det finnes egen prosedyre i EQS for hvordan man overfører spinalvæske til blodkulturmedier og hvordan man håndterer flaskene i etterkant: EQS 33745 - Prøvetakning og dyrkning på blodkulturflasker for andre materialer enn blod.