HELSENORGE
Informasjon 2/2022

Behov for overvåkning – fortsett å ta luftveisprøver

Laboratoriene får inn lite luftveisprøver tross høyt smittetrykk og mye sykefravær på grunn av luftveissykdom. Antallet prøver er nå så lavt at vi ikke har noen fullverdig overvåkning av situasjonen. 

Blant de prøvene vi får inn finner vi SARS-CoV-2 i 25%. Det sirkulerer influensavirus og en del andre virus som vi vanligvis forbinder med vinterhalvåret. Antallet innleggelser med COVID som hoveddiagnose har økt de siste 2 ukene, dødstallene har stabilisert seg på mellom 30 og 40 mennesker per uke i Norge.
 
Selv om konsekvensen av luftveisdiagnostikk oftest er liten for den enkelte pasient, så har vi behov for en overvåkning av situasjonen og ber om at man rutinemessig tar prøver til luftveis-PCR hos pasienter som oppsøker lege på grunn av luftveissymptomer.​