HELSENORGE
BIOPOSTEN

Blodprøvetaking

Viktig ved prøvetaking

  1. Sikker identifisering. Pasienten skal selv opplyse om navn og 11-sifret fødselsnummer.
  2. Bland alle prøverør 5-10 ganger med en gang røret tas ut av holderen. Dette gjelder også gelrør!
  3. Prøverørene skal STÅ og koagulere.
  4. Sentrifuger rørene etter cirka 30 minutter. Sjekk at røret er koagulert før sentrifugering.
  5. Noklus har prosedyrer for alle deler av preanalytisk fase. Disse må følges.


             Prøvetaking                                    Gelrør ved prøvetaking