HELSENORGE
BIOPOSTEN

Bruk alltid nyeste versjon av original rekvisisjoner

Nyeste rekvisisjoner må alltid brukes.

​Vi minner om at det alltid skal benyttes nyeste versjon av original-rekvisisjoner.
Gamle utgaver må kastes.