HELSENORGE
BIOPOSTEN

Diagnostikk av luftveisvirus

Diagnostiskpakke for luftveisvirus.

Vi har valgt å lage en undersøkelsespakke for luftveisvirus som inneholder Influensa A og B, Respiratorisk syncytial virus (RSV) og humant meta pneumovirus (hMPV). Årsaken til at vi har valgt å lage en diagnostikkpakke for disse virusene er at de ikke lar seg skille ut fra klinisk bilde, samt at vi de siste årene har hatt samtidige/overlappende utbrudd. Det har også vist seg at RSV/hMPV-infeksjoner kan gi mer alvorlig sykdom hos voksne/eldre enn man tidligere har trodd. En nylig studie viste at RSV-infeksjoner hos eldre har et mer alvorlig forløp enn infeksjoner med influensavirus.