HELSENORGE
BIOPOSTEN

Diagnostikk av Mycoplasma genitalium

Følg rådgviningen inntil nye løsninger og system er på plass.

​Noen rekvirenter har påpekt at det alltid følger med diagnostikk for Mycoplasma genitalium når man ønsker å rekvirere bare Chlalydia trachomatis og Neisseria gonorrhoeae. Dette medfører noen ganger at det gjøres diagnostikk i strid med Folkehelsas anbefaling om å undersøke asymptomatiske for M genitalium bare hvis pasientens faste partner har påvist symptomatisk M genitalium-infeksjon.

Vi er klare over denne problemstillingen, og det er logistikkhensyn som gjør at vi i dag utfører testen på alle prøver vi mottar. Dagens test- og datasystemer gjør det til en uoverkommelig oppgave å sortere ut prøvene ut fra rekvirering/indikasjon for testen. Vi understreker at vi er i ferd med å bytte både testsystem og datasystem, slik at problemstillingen vil være løst i løpet av inneværende år, eller tidlig i 2020. I løpet av samme periode vil vi ha etablert metode for påvisning av azithromycinresistens hos M genitalium.

Inntil nye løsninger er på plass så ber vi dere følge rådgivningen som medfølger alle positive tester for Mycoplasma genitalium: Asymptomatiske kan avstå fra behandling og ta kontrollprøve om 3-4 uker dersom risiko for å smitte andre er liten.