HELSENORGE
BIOPOSTEN

Diagnostikk for Coronavirus COVID-19

Utførelse av COVID-19 diagnostikk etter oppfylte kriterier definert av Folkeinstituttet.

​Fra og med uke 8 utføres COVID-19 diagnostikk ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi.  Foreløpig er det begrenset tilgang på analysereagenser og pasienten må derfor oppfylle kriteriene definert av Folkehelseinstituttet. Øvrige prøver vil bli avvist. Kriteriene kan endres fortløpende, se derfor Folkehelseinstituttets nettside. Siden om testing/diagnostikk gir informasjon om indikasjon, aktuelle prøvematerialer og selve prøvetakningen. Vær oppmerksom på at det skal tas doble prøver. Alle prøver sendes til Mikrobiologi Molde. Mikrobiologi Molde videresender prøver som skal undersøkes ved Folkehelseinstituttet. 

Om man mener det er indikasjon for testing skal lege ved mikrobiologisk avdeling kontaktes før prøvetakningen gjøres.

Kontakt lege ved mikrobiologisk avd:
Mandag-fredag kl 08:00 - 16:00: Tlf 711 22115

Mandag-fredag kl 16:00 – 00:00: Tlf 711 20000 be om vakthavende lege ved mikrobiologisk avd.

Lørdag-søndag 08:00 – 00:00: Tlf 711 20000 be om vakthavende lege ved mikrobiologisk avd.