HELSENORGE
BIOPOSTEN

Diverse informasjon frå biokjemi Molde

  1. På grunn av få rekvirerte analyser sluttar vi å analysere allergenane prestekrage, løvetann og smalkjempe i Molde. 
  2. Frå 1. mars er det ikkje lenger nødvendig å ta eige prøverør til PSA og CEA. HCG skal framleis takast på eige rør.
    Ingen endring for Ålesund.