BIOPOSTEN

Dyrking av luftveisprøver

Prøver til dyrkning må tas på indikasjon og kliniske opplysninger må være angitt på prøverekvisisjonen.

​Slimhinnene i nasopharynks, munn og svelg er normalt kolonisert med bakterier og eventuelt sopp. Selv om enkelte av de artene som inngår i normal øvre luftveisflora kan forårsake infeksjoner, vil de fleste mikrobene i normalfloraen sjelden gi sykdom.

Dyrkning av prøve fra øvre luftveier vil dermed ofte kunne gi vekst av mikrober uten aktuell betydning. Det er derfor viktig at prøver til dyrkning kun tas på indikasjon og at kliniske opplysninger er angitt på prøverekvisisjonen for best mulig tolkning av funn.

Indikasjoner for dyrkning av nasopharynx er i hovedsak:

  • Mistanke om bakteriell nedre luftveisinfeksjon hos voksne der prøvemateriale fra nedre luftveier ikke er tilgjengelig eller hensiktsmessig.
  • Akutt mellomørebetennelse der det gis eller vurderes å gi antibiotika og der prøvemateriale fra mellomøre ikke er tilgjengelig.
  • Behandlingssvikt/residiv av purulent sinusitt der prøvemateriale fra bihuler ikke er tilgjengelig
  • Påvisning og karakterisering av Nesseria meningitidis hos pasient med mistenkt systemisk meningokokksykdom der systemisk isolat ikke er tilgjengelig eller ved bærerskapsundersøkelse rundt tilfelle av systemisk meningokokksykdom.