HELSENORGE
BIOPOSTEN

EDTA-rør til blodgruppe/antistoffscreening

Signering av EDTA-rør.

​Husk at EDTA-rør til blodgruppe/antistoffscreening skal signeres av
prøvetaker!