HELSENORGE
BIOPOSTEN

Elektronisk rekvirering, IHR

Bredding av IHR.

​Helse Møre og Romsdal ønsker å bredde IHR til alle rekvirenter der dette er mogleg. Vi kjem til å kontakte rekvirentar som har tynnklientar med mål om at dokke skal få tilbod om elektronisk rekvirering til hausten.
Det er eit sterkt ønskje frå oss å gje gode tilbod til PHT i Møre og Romsdal. Vi forstår at dokke er utolmodige, men ber om at dokke har litt tolmod og ikkje velger oss bort.