HELSENORGE
BIOPOSTEN

Elektronisk svar fra avdeling for patologi

Ønsker å gi tilbud om elektronisk svar fra patologen til flere svarmottakere.

​HMN er i gang med elektronisk svar fra patologi, og ønsker nå å gi tilbudet til flere svarmottakere. I skrivende stund har vi kun fått testet og godkjent elektronisk svar i CGM Journal, men det arbeides med å få verifisert svar i øvrige journalsystemer.

Kriterier som må imøtekommes før det kan åpnes for elektronisk svar fra patologi:

  1. Svarmottaker må ha CGM Journal 121 i produksjon (eller nyere)
  2. All rekvirentinformasjon i NHN Adresseregisteret er oppdatert


Framdriftsplan for å bli papirløs svarmottaker:

I en overgangsfase vil papirsvar sendes parallelt med elektronisk svar. Dette for at svarmottaker får verifisert og kontrollert elektronisk svar, og får lagt gode rutiner for håndtering av svar elektronisk. Når mottaker er trygg på at elektronisk svarhåndtering er godt ivaretatt, gis det beskjed til avdeling for patologi om at papirsvar ikke lenger er ønskelig.

Om dere imøtekommer de kriterier som er satt og ønsker å motta elektronisk svar fra patologi, bestilles dette på lik linje med øvrig el-svar bestilling med en henvendelse til HEMIT.

e-post: hpsm@hemit.no,
telefon: 03612

Når elektronisk svar fra patologi er ferdig testet mot øvrige journalsystemer, vil det gis informasjon om det.