HELSENORGE
BIOPOSTEN

Elektroniske patologisvar til primærhelsetjenesten

Vi håper at vi i løpet av 2017 kan tilby alle legekontor patologisvar elektronisk.

Fra januar 2017 har ett legekontor vært i pilot, dette legekontoret har CGM Journal. Det jobbes med at også andre journalsystemer skal kunne motta patologisvar elektronisk.